EU ett steg närmare en social taxonomi

Den 28 februari lämnade Plattformen för hållbar finansiering (PSF) sitt slutliga förslag på ett ramverk för social taxonomi till Europeiska kommissionen. Mycket av det ursprungliga förslaget finns kvar men PSF har gjort ett omfattande arbete för att införliva svaren som man har fått från företag, investerare, icke-statliga organisationer med flera under den förlängda tiden för offentligt samråd.

Enligt PSF:s rapportör för det sociala taxonomiarbetet, Antje Schneeweiß från EKD:s Church Investors Working Group, har återkopplingen varit övervägande positiv, med så många som 78 % av de 300 tillfrågade som insåg fördelarna med en social taxonomi. Viktigt är att majoriteten håller med om att ett gemensamt ramverk stärker definitionerna och mätningen av sociala investeringar och stödjer investeringar i social hållbarhet och en rättvis omställning. Det har dock funnits några stora bekymmer. Bland dessa är oro för ökad administrativ börda och ingrepp i nationell lagstiftning de som PSF har försökt ta itu med vid omarbetning av förslaget.

 

Läs vidare här.

 

Previous articleSwesif tipsar: Eurosif’s monthly update on Sustainable Finance Developments
Next articleCDP efterlyser transparenta övergångsplaner