Vill du engagera dig i Swesif – Anmäl intresse snarast!

  Är du intresserad av att delta i vårt styrelsearbete?

  Vill du vara med och påverka Swesifs utveckling, och utvecklingen inom hållbara investeringar?

  Vi närmar oss ett nytt årsmöte och några av styrelsens platser står till förfogande. Om du är intresserad av att delta i styrelsen är du välkommen att snarast skicka en intresseanmälan.

  Styrelsen sammanträder sju gånger per år. Därutöver tillkommer workshop för verksamhetsplanering. Du förväntas delta i dessa möten. Däremellan drivs arbetet i arbetsgrupper inom seminarier, projekt och kommunikation. Dessutom pågår fn utvärdering av ett ev medlemskap i Eurosif samt omfattande vidareutveckling av Hållbarhetsprofilen. Styrelsen arbetar relativt operativt, så du bör kunna avsätta tid även till annat än styrelsemötena.

  Vi välkomnar sökanden från olika typer av medlemsorganisationer, med intresse och kunskap inom hållbara investeringar. Ansök med en kort beskrivning av vem du är och hur du kan bidra till styrelsens arbete.

  Skicka din ansökan till swesif@swesif.org senast den 31 januari.

  Vem sitter i styrelsen idag?

  Vill du engagera dig i valberedningen

  Vill du vara med i Swesifs valberedning och arbeta för att föreningen får en så väl fungerande styrelse som möjligt?

  Valberedningen, som är oberoende av styrelsen, består av seniora medlemmar som har till uppgift att föreslå en ny styrelse vid varje årsmöte. Det är viktigt att valberedningen har ett gott kontaktnät och en djupare förståelse av vilka behov och förutsättningar som Swesif har för tillfället och vad som krävs av de olika kandidaterna. Valberedningen försöker även skapa en väl fungerande grupp med individer som kompletterar varandra i kompetens, erfarenheter och personlighet.

  Arbetet i valberedningen består främst av att identifiera behov i styrelsen och söka efter lämpliga kandidater för nästa mandatperiod, dvs ett år framåt. Därefter följer enskilda intervjuer med samtliga ledamöter i styrelsen och nya möjliga ledamöter. Ett slutligt förslag för stämman att ta ställning till skickas in till kansliet i god tid före årsmötet. Arbetet är som mest intensivt under vårvintern.

  I dagsläget består valberedningen av Gunnela Hahn (sammankallande), Svenska kyrkan, Anette P Andersson, SEB Investment Management, Peter Lööw, Alecta, och Johan Elmquist, Coeli. Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av 3-5 ledamöter. Två personer kommer dock inte att stå till förfogande nästa period, så här finns en till två luckor att fylla.

  Är du intresserad?

  Skicka i så fall din ansökan till swesif@swesif.org senast den 31 januari.

  Previous articleFrån Eurosif – December 2021
  Next articleFrån Eurosif – Januari 2022