Nytt år, ny kontrovers om taxonomin

EU-kommissionen valde de sista timmarna på nyårsafton 2021 för att inleda samråd om gas- och kärnkraftsverksamhet inom den gröna taxonomin. ”Med hänsyn till vetenskaplig rådgivning och aktuella tekniska framsteg, såväl som varierande övergångsutmaningar mellan medlemsstaterna, anser kommissionen att det finns en roll för naturgas och kärnkraft som ett sätt att underlätta övergången mot en framtid huvudsakligen baserad på förnyelsebar energi”, lyder pressmeddelandet från Bryssel, som publicerades på årets första dag, 2022.

EUs ”Platform on Sustainable Finance” och medlemsstaternas expertgrupp för hållbar finansiering hade bara fram till den 12 januari på sig för att studera och kommentera utkastet till en delegerad akt som tillägg till taxonomin genom att omfatta vissa gas- och kärntekniska aktiviteter. Kommissionen analyserar sedan deras bidrag och antar formellt den kompletterande delegerade akten i januari 2022. Nästa steg blir att skicka den till medlagstiftarna för granskning, vilket kan ta upp till sex månader.

Läs vidare (på engelska) här.

Previous articleFörväntningar på 2022 hos nordiska SIF:ar
Next articleDanmark fokuserar på koldioxidskatt och grönt flyg