Integrating Sustainability in Investment Analysis – Swesif-finansierad studie gjord av Misum

Hållbarhetsexpertis är viktigt för finansanalytiker och förvaltare. Det visar studien som presenterades på ett Swesif-webbinarium tillsammans med Misum. Författarna, Dr Emma Sjöström och Dr Rachelle Belinga, presenterade sin rapport ”Integrating Sustainability in Investment Analysis”. Rapporten bygger på intervjuer med finansanalytiker, investerare och företags investerarkontakter och efter presentationen fick representanter för dessa diskutera rapportens slutsatser tillsammans med författarna under ledning av dagens moderator.

Syftet med studien, som finansierats av Swesif, var att förstå hur hållbarhet, dvs klimat- och miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning, kan integreras i finansiell analys, samt vilka drivkrafterna och utmaningarna är. Studien har fokuserat på samspelet mellan portföljförvaltare, finansanalytiker och investerarkontakter på noterade bolag.

Finansanalytikernas fokus på hållbarhetsfrågor har ökat betydligt de senaste två åren tack vare ett växande intresse hos investerare, EU:s taxonomi, och en ökad förståelse för hållbarhetsfrågornas finansiella betydelse. Begreppet ESG-integration har olika betydelser för de olika finansiella aktörerna. Studien pekar också på stort behov av förbättrad kommunikation mellan förvaltare, analytiker och bolag samt att det krävs genuin kompetens inom hållbarhetsområdet för att kunna integrera hållbarhetsfrågor i investeringsanalysen.

Talare

Emma Sjöström, PhD, Research Fellow and Director of Misum Sustainable Finance Initiative, Stockholm School of Economics

Rachelle Belinga, Assistant Professor of Business, Drew University; Affiliated Researcher at Misum, Stockholm School of Economics

Panel

Mattias Holmberg, DNB Markets, Equity Research-Capital Goods

Karin Larsson, Epiroc, VP Investor Relations

Peter Holt, C Worldwide Asset Management, Portfolio Manager

Moderator

Julian Beer, Swesif Board Member and ISIA Project Manager

 

Rapporten finns att läsa här.

 

Previous articleIntegrating Sustainability In Investment Analysis Report, 2021
Next articleRapport visar behovet av genuin hållbarhetsexpertis hos finansanalytiker och förvaltare