Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) lanserar ramverk för minskade koldioxidnivåer

The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) lanserade ”Net Zero Investment Framework”. Investeringsinitiativet som är I linje med Parisavtalet omfattar svenska och danska kapitalägare och syftar till att göra det möjligt för investerare att maximera sitt bidrag till minskad koldioxidnivå genom att säkerställa att investeringsportföljerna är anpassade till netto-nollutsläppen i linje med Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ° C.

Läs vidare här (på engelska)

 

Bild av Mario Hagen från Pixabay

Previous articleÖkade klimatkrav på årets bolagsstämmor
Next articleNordiska tillsynsmyndigheters reaktion på SFDR