Nordiska tillsynsmyndigheters reaktion på SFDR

Införandet av SFDR fick direkt effekter i det finansiella systemet eftersom både kapitalförvaltare och tillsynsmyndigheter anpassar sig till de nya reglerna. Medan de första reaktionerna från nordiska kapitalförvaltare SFDR antyder att de långsamt anpassar sig till de nya reglerna, finns det ingen anledning att förvänta sig att marknaden reglerar sig själv.

Läs mer här (på engelska)

 

 

Bild av Agence OllowebUnsplash

Previous articleInstitutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) lanserar ramverk för minskade koldioxidnivåer
Next articleInförandet av EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)