Efterlängtad återanslutning

Mycket har under årets inledning kretsat kring det dramatiska maktskiftet i USA. Förhoppningarna på den nytillträdde presidenten Joe Biden är höga vad gäller USA:s framtida agerande i hållbarhetsfrågor. Presidenten har onekligen en ambitiös agenda på området som han började exekvera med detsamma: ett av de första dokument som han skrev under var att återansluta USA till Paris klimatavtalet.

Läs mer här (på engelska)

 

Officiellt foto från Vita Huset taget av David Lienemann