Efterlängtad återanslutning

Mycket har under årets inledning kretsat kring det dramatiska maktskiftet i USA. Förhoppningarna på den nytillträdde presidenten Joe Biden är höga vad gäller USA:s framtida agerande i hållbarhetsfrågor. Presidenten har onekligen en ambitiös agenda på området som han började exekvera med detsamma: ett av de första dokument som han skrev under var att återansluta USA till Paris klimatavtalet.

Läs mer här (på engelska)

 

Officiellt foto från Vita Huset taget av David Lienemann

Previous articleCorporate climate lobbying – Why does it matter and what are investors’ expectations on companies?
Next articleECB startar centrum för klimatförändringar