Corporate climate lobbying – Why does it matter and what are investors’ expectations on companies?

Under senare år har investerare blivit mer medvetna om det inflytande som företag och deras intresseorganisationer har på den globala klimatpolitiken. Frågan om företags klimatlobbying  har hamnat högt på agendan för initiativ som Climate Action 100+, vilket lett till ökad aktivitet på bolagsstämmor, stora företag som publicerar rapporter och framväxten av en ny global standard.

Swesif och SISD SDG 13 arrangerade tillsammans ett webbinarium den 17 december där specialister på området från Swedbank Robur, Influence Map, Church of Englands Pensions Board och Chronos Sustainability under ledning av Charlotta Dawidowski Sydstrand från AP7 diskuterade varför klimatlobbying är viktigt och hur den kan utövas på ett effektivt sätt.

Se filmen från webbinariet här.

Previous articleEFRAGs rapporteringspelare för icke-finansiell information blir starkare
Next articleEfterlängtad återanslutning