EFRAGs rapporteringspelare för icke-finansiell information blir starkare

I Europa, framskrider arbetet kring ökad transparens och standardisering inom rapporteringen av icke-finansiell information. Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), meddelade den 18e januari att 44 organisationer har hunnit granska och är beredda att ställa sig bakom förslaget som varit på remiss sedan början på 2020.

Läs mer här (på engelska)

 

Bild av Dimitris Vetsikas, Pixabay

Previous articleVill du engagera dig i Swesif? Anmäl intresse snarast!
Next articleCorporate climate lobbying – Why does it matter and what are investors’ expectations on companies?