Den blå tråden – kapitalförvaltning och den globala vattenkrisen

Vatten är en snabbt växande risk för företag över hela världen som investerare måste bli bättre på att analysera. Tillsammans med SIWI bedriver därför Swesif ett projekt som utforskar möjligheterna och utmaningarna i att integrera vattenrisker i portföljanalys. Nyligen hölls ett webbinarium tillsammans med CDP för att visa hur det kan gå till.

På webbinariet, som hölls för medlemmar i Swesif den 1 december 2020, uppmanades investerare att integrera vattenanalys i sitt arbete.  Vatten utgör en avgörande risk för bolag och kapitalförvaltare eftersom i princip alla verksamheter är beroende av vatten, såväl IT-branschen för nedkylning som jordbruket för bevattning. Om ett bolag inte har koll på sina vattenrisker kan dess långsiktiga överlevnad vara hotad.

Vatten är en knapp resurs som behöver förvaltas – enligt beräkningar från World Resources Institute led 129 länder av medelhög till hög vattenbrist år 2019. Problemet förvärras av den osäkerhet som följer med klimatförändringarna, som leder till allt mer extremt och oberäkneligt väder med såväl svår torka som återkommande stormar och översvämningar.

Allt tyder på att vattenfrågan kommer att bli allt svårare att hantera under kommande år. Oroväckande nog ser vi hur allt fler företag rapporterar ökad vattenanvändning. Om inget görs nu så förväntas efterfrågan på vatten överstiga tillgången med 40 procent år 2030 enligt FN. Detta har förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden eftersom allt liv är beroende av vatten, den mänskliga rättigheten till rent vatten och inte minst den globala ekonomin. Därför behöver den här frågan diskuteras nu.

Vattenrisker som företag utsätts för uppstår inte i ett vakuum – bolagen påverkar vattenresurser i sin närmiljö. Detta är något som CDP diskuterade under webbinariet i sin presentation av verktyget ’Water Impact Matrix’ som just nu håller på att utvecklas. Genom att uppskatta olika sektorers relation till vatten kan kapitalförvaltare få insyn i vilka aktörer som bedriver en verksamhet som är medveten om dess egen påverkan, och driva dem till att bli ännu bättre. Slutsatsen av webbinariet var att förbättringsmöjligheterna i dagsläget främst rör sig om att driva bolagen till ökad rapportering och att stadga vattenpolicies inom den egna verksamheten.

För investerare som vill titta närmare på hur frågan kan påverka deras innehav finns en rad verktyg, såsom Aqueduct från World Resources Institute och The Water Risk Filter från WWF. För en bredare inblick i vatten och investeringar finns även Investor Water Toolkit från Ceres. För den som vill driva ökad bolagsrapportering finns CDP Water Questionnaire.

Investerare kan börja hantera de vattenrisker som finns i deras portföljer genom att inleda en dialog med bolagen. Men hur säkerställer man ett produktivt samtal? Under webbinariet visade SIWI vilka datakällor om vatten som redan finns tillgängliga, med exempel från CDP och Sustainalytics, och hur de kan användas ihop för att bygga en faktabaserad grund att stå på när man inleder dialog. SIWI presenterade även scenarioanalys som ett möjligt tillvägagångssätt, som både hjälper investerare att förstå hur verksamheten kommer att behöva anpassas när den globala tillgången till rent vatten blir mer och mer hotad, och om bolaget har lämpliga riskhanteringsstrategier. Detta kan fungera som grund för fortsatt samtal om att vattenfrågan bör prioriteras. Denna och fler möjligheter håller på att undersökas i SIWI och Swesifs pågående vattenprojekt.

av Sarah Breslin, Programme Officer, Swedish Water House, SIWI

 

Previous articleInvestor Brief för återvunnen råvara – kunskap för hållbara investeringar
Next articleBiologisk mångfald på One Planet Summit