Ett nytt år med Swesif – 2019

Hej Swesif-medlem!

Såhär en bit in på nya året vill vi tacka så mycket för all aktivitet och engagemang från medlemmarna under 2018. Under 2018 växte vi från 87 till 106 medlemmar och genomförde en mängd olika aktiviteter!

Vi hade en uppskattad seminarieserie om Impact Investments, diskuterade PACTA-modellen och lärde oss mer om ”Tipping elements” och hur de påverkar investerare. Vi höll även vårt första arrangemang i Göteborg, en informationslunch om vår verksamhet.

Konceptet medlemslunch utvecklades genom att vi har bjudit in på olika teman, och haft en något mer organiserad diskussion för deltagarna. Det har varit uppskattat och medlemsluncherna har i stort sett varit fulltecknade.

2018 har också året då vi breddade vår verksamhet inom olika projekt. Vi har hittills fokuserat mycket tid och energi på Hållbarhetsprofilen, vilket fortsatt under året då profilen standardiserades tillsammans med Fondbolagens Förening. Men vi ser nu fler områden där vi kan samverka över organisationsgränserna för att nå resultat.

Projektet ILIA – initiativet för långsiktig investeringsanalys startade redan 2017, men har konkretiserats och gått framåt under året. Vi har satt upp en plan tillsammans med forskare för att förstå och – om möjligt – överbrygga gapet mellan hållbarhetsanalys i säljsidans befintliga rekommendationer och behovet av hållberhetsanalys på köpsidan.

Ett nytt projekt under uppstartsfas sker inom best practise och effekter av olika former av ägarstyrningsarbete. Det är ett område där vi ser ett stort behov av ökad kunskap. Vi håller i nuläget på att fundera över projektets omfattning och önskade resultat tillsammans med forskare.

Vi ser också fram emot kommande spännande seminarier under 2019. Närmast ett seminarium om Företag och mänskliga rättigheter den 14 februari och den 21 februari om Hur man redovisar, värderar och hanterar sina klimatrisker.

Några styrelseplatser står till förfogande och du som är intresserad av att engagera dig i styrelsen är välkommen att skicka din ansökan till Swesif@swesif.org senast den 22 februari.

Som vanligt, hör av er till oss om ni vill vara med och engagera er i projekt, bidra i seminarier, eller har önskemål.

Vi önskar er en god start och fortsättning på 2019!

Hälsningar från Swesif!

Previous articleNy studie: Starkt innovationsklimat samt fortsatt tillväxt för ESG-integration som strategi!
Next articleGSIA: 2018 Global Sustainable Investment Review