Ny studie: Starkt innovationsklimat samt fortsatt tillväxt för ESG-integration som strategi!

Utvecklingen av den europeiska finansmarknadens hållbara och ansvarsfulla investeringar har återigen kartlagts. Resultatet rapporteras av Eurosif genom nyutgivna studien ”EUROPEAN SRI STUDY 2018”.Studien redovisar att de senaste två åren har hållbara och ansvarsfulla investeringar blivit en integrerad del av den europeiska fondförvaltningen där ESG-integration är den strategi som växt mest (60%).

Trots att exkludering är den strategi som domineras av bolagen har den i jämförelse med 2016 års studie tappat 7%. Påverkansarbete och engagemang fortsätter att växa som investeringsstrategi med 14% vilket ger en indikation på investerares villighet att engagera sig med de företag de investerar i. De senaste fem åren har påverkansinvesteringar växt markant som strategi genom att gå från 20 miljarder euro till 108 miljarder euro. Påverkansinvesteringar kommer fortsätta växa i samband med att bolagen arbetar mer integrerat med FN:s globala mål.

På den svenska marknaden har påverkansarbete och engagemang som strategi ökat med 50% i jämförelse med för två år sedan och ägare känner alltmer att de behöver visa sitt engagemang genom äganderättigheter för att på så vis kunna påverka.

– Aktivt ägande är verkligen strategin för alla, oavsett investeringsstrategi. Inte minst i en tid där passiva förvaltningsstrategier vinner mark, blir påverkansarbetet ett centralt verktyg. Det är bra att ägarkapitalet växer, det skapar ett tryck på bolagen att utvecklas, men samtidigt en utmaning att påvisa effekten av en enskild aktörs ägararbete, säger Anita Lindberg, ordförande i Swesif.

Sverige: Standardisering och innovation parallellt​
I rapportens beskrivning av den svenska marknaden beskrivs en utveckling där reglering och innovationsprocesser pågår samtidigt.

I samband med att hållbarhetsinformation om fonder omfattades av lagkrav från och med den 1 januari 2018 i Sverige, gick Hållbarhetsprofilen som från början drevs fram av Swesif och dess medlemmar in i en ny fas. Swesif tillsammans med Fondbolagens förening, anpassade Hållbarhetsprofilen (HP) efter Fondbolagens förenings standard för hållbarhetsinformation, vilket åter ledde till en självreglering av marknaden.

– Swesifs initiativ från 2013 har krattat manegen för en effektiv självreglering, hellre än en hård reglering. En positiv sak med det är att standarden kan hållas relativt flexibel över tid, i och med att hållbara investeringar är ett område i ständig och snabb förändring. Det är också en signal om att den svenska fondbranschen ligger långt framme. säger Anita Lindberg.

Det svenska innovationsklimatet växer genom diverse initiativ där ett av dessa är kunskapsplattformen Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC). Stockholm Sustainable Finance Centre som är ett initiativ av regeringen i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Environment Institute (SEI) bildades under 2017. Målet med centret är att fokusera på praktisk forskning och utbildning för att öka möjligheterna för privata investerare att placera pengar i projekt som främjar klimatet.

Stockholm Green Digital Finance (SGDF) är ett annat initiativ som grundades vid G20 GreenInvest-mötet i Berlin 2017. SGDF som är en icke-vinstdrivande organisation fungerar som en innovationsplattform och testbädd för att skala upp gröna finanser och investeringar genom fintech-lösningar. Tillsammans täcker Stockholms Green Digital Finance och SSFC upp forskning, utbildning, innovation och ny teknik för att stötta finanssektorn inom hållbarhetsområdet.

– Sverige och Stockholm har verkligen etablerat sig som en innovationshub inom gröna finanser. Det kommer att påverka utvecklingen här hemma och vi ser ett stort intresse för vad som händer i Sverige när vi är i internationella sammanhang, säger Cecilia Repinski, styrelseledamot i Swesif och VD för Stockholm Green Digital Finance.

För att läsa vidare, ladda ned hela Eurosifs studie ”EUROSIF SRI STUDY 2018” här.

För mer information kontakta

Anita Lindberg, ordförande i Swesif, 070-165 47 22

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen. Swesif startades 2003 och har i dag 106 medlemmar. Eurosif är det paneuropeiska samarbetsorganet för Swesif och alla motsvarande nationella organisationer. Vartannat år kartlägger Eurosif den europeiska marknaden för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Previous articleThe State of the World’s Forests 2018
Next articleEtt nytt år med Swesif – 2019