Swesif tipsar – Hållbara seminarier i Almedalen du inte vill missa

Swesif har satt samman en lista på hållbara seminarier i Almedalen som du inte vill missa.

Måndag 4 juli

09:30 – 10:15 Hur påverkas framtiden av lagen om redovisning av 
icke-finansiell information? CSR Sweden

 

Ämnet är det aktuella lagförslaget kring redovisning av 
icke-finansiell information som kommer träda i kraft detta år.
 Vi vill lyfta diskussionen till en intelligent nivå om vilka möjligheter detta kan innebära. Hur tänker finansmarknaden i sin finansanalys om hållbarhetsfrågorna?
 • Peter Alestig, journalist, Svenska Dagbladet
 • Bengt Mattson, hållbarhetschef, Pfizer
 • Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall
 • Karin Reuterskiöld, senior client executive, Danske Bank
 • Ola Löhman, esg expert, CSR Sweden
 • Parul Sharma, rektor, The Academy for Human Rights in Business
 • Lena Hök, skandia, Hållbarhetschef
11:00 – 12:00 Investeringar för hållbarhet, hur kan vi använda ekonomin för omställning och utveckling? Feministiskt initiativ

 

Klimatkrisen är ett faktum. Hur snabbar vi på den omställning som ska få produktion och konsumtion att gå i takt med global hållbarhet? Med makt följer möjligheter. Kan västvärldens ekonomier vara ett verktyg men direktinvesteringar i stället för kommersiellt baserat bistånd?
 • Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
 • Sasja Beslik, head of responsible investment, Nordea Asset Management
 • Annika Jacobson, Greenpeace
 • Kenneth Hermele, ekonom, Feministiskt initiativ
 • Minna Gillberg, EU
13:00 – 14:00 Hur kan dina sparpengar jobba för att förändra världen? Söderberg & Partners
Trenden med hållbarhet i olika finansiella produkter fortsätter. Gröna obligationer, mikrolån och fossilfria fonder är bara några exempel på hur vi idag arbetar med hållbarhet på kapitalmarknaden. Men hur vet vi att de resurser som läggs ner på dessa produkter faktiskt gör skillnad i praktiken?
 • Kajsa Brundin, Produktanalyschef & Hållbarhetsansvarig, Söderberg & Partners
 • Viktor Andersson, Portfolio Manager Microfinance, SEB
 • Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia
 • Torun Reinhammar, Bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande, Folksam
 • Klas Tikkanen, CFO, Nordic Capital
15:00 – 15:45 Finns det plats för finanssektorn i ett hållbart samhälle? Global Utmaning, Ålands landskapsregering
Med FN:s Agenda 2030 har världens länder pekat ut riktningen för samhällsutvecklingen. Har finanssektorn en plats i en hållbar värld? Frågan belyses ur en mångfald av perspektiv: investering, bank, konsument och politik. Vi utgår från en granskning av de svenska bankernas hållbarhetsarbete.
 • Hanna Begler, politiskt sakkunnig, Finansdepartementet regeringskansliet
 • Jakob König, projektledare, Fair Finance Guide
 • Peter Wiklöf, vd, Ålandsbanken
 • Daniel Dellham, chef sustainability consulting, KPMG Sverige
 • Alexander Crawford, moderator, Global utmaning
15.00 – 16.30 Ägarna, makten och hållbarheten Smarta samtal, SIDA, SPP
Hur ska man som ägare förhålla sig till hållbarhetsfrågorna? Vilka hållbarhetsfrågor är viktigast och vad får de kosta? På vilka sätt kan och bör ägare visa vägen i den snåriga hållbarhetsdjungeln? FNs hållbarhetsmål har gett näringslivet ett verktyg för systematiskt hållbarhetsarbete.
 • Caroline Berg, ordförande, Axel Johnson
 • Oscar Stenström, statssekreterare hos EU-ministern Ann Linde, UD/Regeringskansliet
 • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, SIDA
 • Staffan Hansén, vd, SPP
 • Lin Lerpold, forskare, Handelshögskolan
 • Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt Näringsliv
16:00 – 17:00 Sociala investeringar med privat finansiär? Lärdomar från Sveriges första ”Social Impact Bond” Health Navigator
Intresset för nya modeller för att genomföra sociala investeringar ökar och i år lanserades Sveriges första variant av den internationellt prövade modellen ”Social Impact Bond” – ett socialt utfallskontrakt. Vilka är lärdomarna? Vilka utmaningar och möjligheter ses framåt?
 • Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun
 • Henrik Storm Dyrssen, VD, Leksell Social Ventures
 • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, Uppdrag psykisk hälsa, SKL
 • Tomas Bokström, Projektledare, Uppdrag psykisk hälsa, SKL
 • Josefin Klingvall, Projektledare, Health Navigator
16:30 – 17:30 Hur betygssätts hållbart sparande? Hjälp eller stjälp? Swedbank Robur
Alla är vi konsumenter och till 95 procent fondsparare. Fler och fler aktörer försöker på olika sätt mäta och betygsätta hur hållbart ett företag eller en produkt är, det gäller inte minst inom fondbranschen. Underlättar det för spararna eller gör det bara allt ännu krångligare?
 • Fredrik Nordström, VD, Fondbolagens förening
 • Kajsa Brundin, Chef Produktanalys och Hållbarhet, Söderberg & Partners
 • Per Mattsson, Business Manager, Morningstar
 • Jakob König, Projektledare, Fair Finance Guide
 • Lydia Cappolicchio, Moderator

Tisdag 5 juli

09:00 – 12:00 Hur gör vi välfärden hållbar? SEB
Välfärden utmanas när befolkningen åldras och kraven stiger. För att välfärden ska bli hållbar behöver såväl finansiering som kompetensförsörjning och klimatanpassning säkras. Vi diskuterar de politiska och ekonomiska förutsättningarna för att göra välfärden hållbar.
 • Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Regeringen
 • Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Lunds Universitet
 • Joakim Ruist, fil.dr. internationell migration, Göteborgs Universitet Handelshögskolan
 • Maria Wetterstrand, fristående samhällsdebattör och skribent
 • Anna Ryott, vd, Swedfund
 • Mats Andersson, vd, Fjärde AP-fonden
 • Klas Eklund, hållbarhetsekonom, SEB
 • Jens Magnusson, privatekonom, SEB
 • Peter Dahlgren, chef pension & försäkring, SEB
09:00 – 10:00 Kan miljömärkta fonder rädda världen? Miljömärkning Sverige
Hur ska hållbarhetskrav ställas på fonder för att ge bäst effekt? Inriktningen på våra nya kriterierna för fonder kommenteras av finansexperter, konsumentrörelse och opinionsbildare – och såklart av dig i publiken.
 • Ragnar Unge, moderator, vd, Miljömärkning Sverige
 • Filippa Bergin, hållbarhetsansvarig, SPP
 • Anna Nilsson, chef för hållbarhetsanalys, Swedbank Robur
 • Jakob König, projektledare, Fair Finance Guide/Sveriges konsumenter
10:30 – 11:20 Är det möjligt att göra hållbara val för ditt sparande? Privata Affärer/Placeringsguiden
Alla vill framstå som reko och gröna, men hur mycket är verkligt under fernissan? Använder fonderna den makt som våra sparpengar ger för att tvinga fram hållbara affärer i företag de placerar i? Kan någon hävda att de har en hållbar portfölj i skuggan av fuskskandaler i stora bilföretag med flera?
 • Filippa Bergin, hållbarhetschef, SPP
 • Johan Florén, chef ägarstyrning, AP7
 • Gustaf Rentzhog, vd, Söderberg & Partners
 • Sasja Beslik, chef ansvarsfulla investeringar, Nordea Asset Management
 • Fredrik Lindberg, chefredaktör, Privata Affärer/Placeringsguiden
11:00 – 12:00 Grön och hållbar finansmarknad – hur når vi dit? Fores
Det ekologiska fotavtrycket från finansbranschen är enormt, men hittills har få visat intresse för en hållbar finansmarknad. Med ökat intresse har frågan dock vunnit ny mark och är nu mer aktuell än någonsin. Ett informativt samtal med marknadens aktörer och forskare om en grönare finansmarknad.
 • Mattias Goldmann, vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, Fores
 • Markus Larsson, chef Fores klimat- och miljöprogram, Fores
16:00 – 16:45 Blinda fläcken i klimatarbetet. Hur stämmer dina investeringar överens med dina klimatmålsättningar? SPP/Storebrand
Svenska företag, offentliga och ideella organisationer har ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål, men kapitalet är ofta en blind fläck. Hur förvaltar man kapital fossilfritt och hållbart? Vi vill slå hål på myten om att klimatåtagande och hållbarhet står i konflikt med finansiella målsättningar.
 • Filippa Bergin, Moderator/Hållbarhetschef, SPP/Storebrand
 • Maria Wetterstrand, Fristående samhällsdebattör och fd. språkrör för Miljöpartiet
 • Svante Axelsson, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 • Mats Andersson, VD, AP4
 • Joakim Björck, Ekonomidirektör, Västra Götalandsregionen
 • Liza Jonson, VD, SPP Fonder

Onsdag 6 juli

09:00 – 10:00 När får AP-fonderna ett ramverk för hållbarhet? FIAN Sverige, Latinamerikagrupperna, Forum Syd, Världsnaturfonden WWF, Afrikagrupperna, Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden, Emmaus Stockholm
Ribban har höjts rejält för hållbara investeringar på senare år. Nu säger regeringen att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt pressar FN:s ESK-kommitté Sverige om AP-fonderna och förslaget till nytt regelverk för fonderna ligger på is. Hur tar vi det vidare?
 • Tomas Eneroth, riksdagsledamot och medlem i pensionsgruppen, Socialdemokraterna
 • Lars-Arne Staxäng, riksdagsledamot och medlem i pensionsgruppen, Moderaterna
 • Annelie Andersson, sakkunnig, Latinamerikagrupperna/Schyssta Pensioner
 • Magnus Emfel, moderator, Världsnaturfonden WWF/Schyssta Pensioner
 • Gunnela Hahn, ekonomi och finansenheten, Svenska Kyrkan
10:30 – 11:30 Så påverkar vi hållbarhet i grunden Veckans Affärer
Investerarens och ägarens möjligheter att påverka hållbarhet i grunden, i Sverige och utlandet.
 • Anna Ryott, vd, Swedfund
 • Klas Eklund, hållbarhetschef, SEB
 • Håkan Nyberg, vd, Nordnet
 • Åsa Uhlin, moderator, chefredaktör, Veckans Affärer
11:00 – 11:45 Hållbarhet och transparens SVCA
Paneldiskussion om investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv. Private equity-sektorn har väl utvecklade internationella regler kring hållbarhet, ESG, något som i stor utsträckning varit nödvändigt för att kunna attrahera institutionella investerare, såsom pensionsfonder.
 • Jenny Keisu, Delägare och operativ chef, Moderator, Summa Equity
 • Monalotte Theorell Christofferson, Delägare och VD, Scope Capital Advisory
 • Sofia Arkelsten, Informationschef, Moderaterna
 • Jens Henriksson, VD och koncernchef, Folksam
 • Helena Mueller, Hållbarhetsspecialist, KPMG
 • Didrik Roos, Delägare, Deloitte
16:00 – 17:00 Hur kan våra sparpengar stödja arbetet med barnrättsprinciperna för företag? Rädda Barnen
Med det stora kapitalet som finns i Sveriges samlade pensionssparande har vi möjlighet och därmed makt att påverka. Flera av våra pensionsbolag och fondbolag lägger ner mycket resurser på att försöka vara ansvarsfulla ägare. Hur kan man veta vilka metoder som leder till ansvarsfullare företag?
 • Gustaf Rentzhog, vd och koncernchef, Söderberg och Partners
 • Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen
 • Tytti Kassinen, senior engagement manager, GES
 • Christina Hillesoy, chef ansvarsfulla investeringar, Länsförsäkringar AB
 • Anna Nilsson, Hållbarhetschef, Swedbank Robur
 • Kajsa Brundin, Chef Produktanalys och Hållbarhet, Moderator, Söderberg och Partners

Torsdag 7 juli

08:30 – 09:30 De globala hållbarhetsmålen – så antar näringslivet utmaningen PwC
Fram till 2030 ska världens länder arbeta för att nå 17 nya hållbarhetsmål – det bestämdes vid FN-toppmötet i New York hösten 2015. Frågan är – hur klarar vi det och vilka aktörer har nyckelroller? Hur uppfattar näringslivet de nya målen?
 • Ardalan Shekarabi, Civilminister, Finansdepartementet
 • Anette P. Andersson, Fund Manager, SEB Investment Management
 • Lin Lerpold, Acting Professor, MISUM Handelshögskolan Stockholm
 • Johan Rabe, VD, Tetra Pak Nordics
 • Annika Rembe, Generaldirektör, Svenska Institutet
 • Fredrik Franke, PwC
08:30 – 10:00 Hållbarhet och lönsamhet – perfekt matchning? Nordea
Hållbarhet har blivit en faktor som alla företag måste förhålla sig till. Men på hur stort allvar tar företagen frågan egentligen? Och är ett ambitiöst hållbarhetsarbete verkligen en biljett till bättre lönsamhet och högre värdering för företaget? Hur resonerar företagsledningar och investerare?
 • Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar, Nordea
 • Rodney Alfvén, chef investor relations, Nordea
11:00 – 11:50 Hur kan bankerna utvecklas i en mer hållbar riktning? Ekobanken
Banker beslås ofta för att maximera den finansiella avkastningen på bekostnad av människor, miljö och etiska riktlinjer. Finns det någon möjlighet att driva en sund bankverksamhet?
 • Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken
 • Annika Laurén, vd, Ekobanken
14:00 – 15:00 Ska bankerna rädda klimatet? Finansliv, SEK
Hållbarhet är ett tjusigt ord som används flitigt för att putsa varumärket. Men vad händer om det plötsligt blir allvar, om bankernas verksamhet stöps om i grunden så att krediter styrs till hållbara investeringar samtidigt som klimatpåverkande verksamheter får svårt att få lån.
 • Klas Eklund, hållbarhetsekonom, SEB
 • Helena Mueller, hållbarhetsexpert, KPMG
 • Johan Henningsson, hållbarhetschef, SEK
 • Martin Ahlquist, chefredaktör, Finansliv
 • Amanda Jackson, Hållbarhetschef, Swedbank
14:30 – 15:30 Is your portfolio aligned with the 2-degree target? Har du en 2-gradersportfölj? Världsnaturfonden WWF, Skandia
Den finansiella sektorn redovisar som regel sina resultat baserat på relativa jämförelser och bakåtblickande data. Men planetens gränser är absoluta och framtiden står på spel. Hur kan vårt kapital investeras baserat på vetenskap och internationella överenskommelser för hållbar utveckling?
 • Jakob Thomä, deputy director, 2 Degrees Investing Initiative
 • Cecilia Repinski, programansvarig, Mistra Financial Systems, MISUM/HHS
 • Lena Hök, hållbarhetsansvarig, Skandia
 • Johan Lycke, sekreterare fondutredningen, Regeringskansliet
 • Magnus Emfel (moderator), senior advisor sustainable economy, Världsnaturfonden WWF

Fredag 8 juli

09:30 – 10:30 Vilka är riskerna och möjligheterna med grön finansiering? Sparbankernas Riksförbund, Nordiska Investeringsbanken
Finns det lokala lösningar på globala miljö- och klimatproblem? Vilka är de poltiska prioriteringarna för en hållbar framtid och vilken betydelse kommer finansieringen ha? Kreditinstitutens påverkan. Banker som inspiration. Kundens påverkan
 • Thomas Wrangdahl, vice vd, Nordiska Investeringsbanken
 • Bo Lundgren, styrelseordförande, Sparbankernas Riksförbund
 • Maria Wetterstrand, Fristående samhällsdebattör samt tidigare språkrör för Miljöpartiet
 • Carina Lundberg Markow, ansvarig ägarstyrning, Folksam
 • Annika Nelson Berg, moderator, Sala Sparbank
Previous article9 JUNI: Mistra Financial Systems – Hur forskning kan bidra till ansvarsfulla investeringar
Next article14 October: Invitation to Nordic SIF meeting in Helsinki