Sustainable Investment Training Course – pilotutbildning för finansiella rådgivare genomförd

Pilotfasen av Sustainable Investment Training Course, en utbildning för finansiella rådgivare med fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar, har nu genomförts runtom i Europa. Utbildningen har tagits fram av ett konsortium av nio europeiska partners, bland dem ISS-Ethix som har ansvarat för utbildningen i Sverige.

Frågor gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning har blivit allt viktigare inom finanssektorn, och kompetens gällande hållbara och ansvarsfulla investeringar är en viktig del i att kunna erbjuda kunder heltäckande och professionell finansiell rådgivning. Sustainable Investment Training Course är framtagen för att hjälpa finansiella rådgivare att informera om och rådge kring produkter och investeringsstrategier som inkluderar hållbarhet, miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och aktivt ägande.

Mellan juni och augusti genomfördes utbildningen i Sverige. Bland deltagarna fanns såväl nybörjare inom hållbara och ansvarsfulla investeringar som personer med lång erfarenhet, och feedbacken har genomgående varit mycket positiv. Utbildningens pilotfas bestod av en e-learning-del samt en avslutande klassrumsbaserad workshop med fokus på den nordiska marknaden som leddes av ISS-Ethix VD Ulrika Hasselgren. Flera deltagare påpekade att de saknat en liknande utbildning, och framhöll att utbildningens höjdpunkt var hur finansiella rådgivare praktiskt kan gå tillväga för att inkludera hållbarhet i dialogen med kunder.

Pilotfasen av utbildningen har fungerat som en testkörning, och deltagarnas feedback används nu för att utvärdera och förbättra utbildningen så att den blir ett effektivt verktyg för finansiella rådgivare. Projektet avslutas i december 2015, och ISS-Ethix utvärderar nu fortsättningen för Sustainable Investment Training Course.

Mer information om kursen hittar ni på www.sustainable-investment.eu.

Vid frågor om utbildningen, vänligen kontakta Anna Olsson, Analyst/Client Manager på ISS-Ethix.
Email: anna.olsson@issethix.com
Mobil: 076-540 70 03

ISS Ethix

Previous article10 februari: Välkommen till ett seminarium om private equity
Next articleSwesif tipsar – 17 FEBRUARI: Fores bjuder in till ett samtal mellan Sony Kapoor och finansmarknadsminister Per Bolund