Pressrelease: Genombrott för integrering av hållbarhet i svensk kapitalförvaltning

Integrering av hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltningen har utvecklats explosionsartat i Sverige de senaste två åren, visar färska undersökningsresultat från den europeiska hållbarhetsorganisationen Eurosif.

Vartannat år kartlägger Eurosif den europeiska marknaden för hållbara och ansvarsfulla investeringar. År 2011 förvaltades 311 miljarder kronor med en strategi som uttryckligen integrerar hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter i investeringsbesluten. Två år senare har den siffran vuxit till 2916 miljarder kronor, enligt Eurosif SRI Study 2014 som publiceras i dag.

För mer information och bakgrundsfakta:  Pressrelease (Svensk, English , Word), European SRI-Study 2014 (PDF)

Previous articleSwesif bjuder in till seminarium: Freedom of Expression and Privacy in the ICT sector
Next articleGöteborgspriset för hållbar utveckling 2014 har temat Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv.