SWESIF rekommenderar: Lunchseminarium om ansvarsfulla jordbruksinvesteringar 29 november

Skaffa dig kunskap och insikt om:

Ansvarsfulla jordbruksinvesteringar

Investeringar i jordbruk ökar globalt, men ännu har få svenska kapitalägare och förvaltare erfarenheter av tillgångsslaget. Hållbarhetsdimensionen i dessa investeringar debatteras både i Sverige och internationellt.

Välkommen på lunchseminarium den 29 november där Christina Olivecrona, hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden, beskriver hur fonden investerat i jordbruksföretag i Australien, Brasilien och USA, inom ramen för en ansvarsfull investeringsstrategi.

För Andra AP-fonden är jordbruksinvesteringar en del i fondens diversifieringsarbete. Investeringarna förväntas ge en stabil avkastning med svag korrelation till aktier och obligationer. Christina beskriver Andra AP-fondens due diligence-process för jordbruksinvesteringar och hur fonden implementerar ”Principles for Responsible Investments in Farmland”.

Detta är #2 av de lunchseminarier som SWESIF anordnar under hösten. Vi bjuder på lunchmacka och kaffe.

Varmt välkommen!

Datum: 29 november, 2013
Tid: 11.45-13.00
Plats: Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, 9 tr
Kostnad: Gratis för medlemmar i Swesif

Anmälan till event@swesif.org senast den 26 november

Vid eventuella frågor vänligen kontakta SWESIF:s sekretariat, swesif@swesif.org, alternativt styrelsens ordförande Henrik Malmsten, 0708-741 007.

Previous articlePressmeddelande: Hållbara och ansvarsfulla investeringar
Next articleSWESIF välkomnar nya medlemmar