Tips om seminarie ”Finansmarknad, politik och hållbar utveckling”

Tisdag 2 juli kl 11:30 är Swesif medarrangör till seminariet ”Finansmarknad, politik och hållbar utveckling” under politikerveckan i Visby. Swesif:s ordförande Henrik Malmsten kommer tillsammans med Carl Schlyter (Europaparlamentariker, Miljöpartiet), Emma Ihre (Ansvarig Hållbart Företagande, Finansdepartementet.) och Stina Billinger (SPP) bland annat diskutera:

Vilket är finansmarknadens respektive politikens ansvar och vilka möjligheter har de att arbeta för en hållbar utveckling i allmänhet och minskad klimatpåverkan i synnerhet? Vad händer med våra pensionspengar om vi tar klimathotet på allvar och låter fossila bränslen ligga kvar i marken?

Seminariet direktsänds på www.europaparlamentet.se

Om ni är i Visby nästa vecka är ni välkomna till Strandvägen 2.

Previous articleSWESIF rekommenderar
Next articlePressmeddelande: Hållbara och ansvarsfulla investeringar