Äldre nyheter

Artikel i Dagens Nyheter 12 juni 2013

SWESIF:s ordförande Henrik Malmsten intervjuades av Dagens Nyheter i samband med lanseringen av Hållbarhetsprofilen. Läs artikeln på http://www.dagensnyheter.se/shared/8b79c642-e22f-49a8-b759-5618bf6e2eb2

The Annual NordicSIF Event

Det årliga nordiska SIF-eventet

SWESIF har glädjen att bjuda in till det årliga Nordiska SIF-eventet. Den 29 maj kommer de nordiska SIFs och deras medlemmar att kunna utbyta erfarenheter i olika intressanta seminarie/workshops.

Ett detaljerat program finner ni på http://www.dansif.dk/da-DK/Aktiviteter/Aktivitetskalender.aspx

Datum Den 29-30 maj 2013

Plats Köpenhamn

Kostnad Självkostnad

Anmälan Till  dansif@dansif.dk senast 24 maj.

Den 30 maj deltar PRI med ett antal nyckelpersoner för att presentera nuläget och det som sker i närtid inom PRI. SIFs medlemmar har även möjlighet som grupp att vara med och påverka PRIs arbete i olika forum under dagen.

Ni anmäler er till PRI-mötet på följande länk:

https://docs.google.com/a/unpri.org/forms/d/1czSyWLqyqPhPmuDappJ_8MEQ7kxIGSYAuJeHhMQPyyg/viewform?edit_requested=true&pli=1

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:
 SWESIFs kansli, 076-031 25 01,
alternativt styrelsens ordförande Henrik Malmsten, 0708-741 007.

– Välkommen!

Medlemsstämma 2013

2 maj, klockan 14:30-17 i Ethix SRI Advisors lokaler, Stureplan 4c, 8tr (inne i Sturegallerian). Se utskickad inbjudan och dagordning eller under rubrik “Årsmöten” på medelmssidorna.

Nya medlemmar

SWESIF hälsar Nuwa och Nordic Investor Services (NIS) välkomna som nya medlemmar.

Nuwa AB är en kunskapsbyrå som erbjuder utbildning och
omvärldsbevakning om hållbara och ansvarsfulla investeringar. Nuwa står även bakom sajten hallbartkapital.se. Företaget är grundat av Emma Sjöström, tidigare forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Nordic Investor Services (NIS) startades 2002 och erbjuder rådgivning till institutionella ägare i olika typer av ägar- och bolagsstyrningsfrågor. Verksamheten är indelad i tre affärsområden;

Nordisk analys och röstning i vilken vi analyserar bolagsstämmor, tar fram röstningsrekommendationer och hjälper institutionella ägare att rösta på bolagsstämmor. Dessutom gör vi ett flertal forskningsnära utredningar kring frågor som rör bolagsstyrning åt våra kunder varje år. Ett exempel på detta är vår årliga granskning av börsbolagens bolagsstyrningsrapporter, vilken vi gör på uppdrag av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

Global analys och röstning, där vi hjälper nordiska institutionella ägare att rösta på bolagsstämmor internationellt genom analys, rekommendation och röstning.

Dessutom utför vi styrelseutvärderingar på uppdrag av bolagsstyrelser och/eller valberedningar.

Mer information om vår medlemmar finner ni under respektive namn till höger.

Aktiviteter

Mer information om aktiviteter finner ni under rubrik “Aktiviteter” ovan.

Ny forskningsstudie presenteras:

Så ser framtida pensionssparare på hållbara investeringar

Ny svensk forskning ger oss en unik inblick i kundernas (förmånstagarnas) syn på hållbara investeringar. Studiens slutsats är att förmånstagare gärna sätter samhälleliga värden före sina egna ekonomiska intressen. Hur kan investerare tolka innebörden i studien och bör det påverka synen på det så kallade förvaltaransvaret?

Joakim Sandberg, docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, presenterar huvuddragen och den praktiska innebörden av studien.

Emma Sjöström, tidigare forskare och numera konsult inom bl a hållbara investeringar, ger sina reflektioner och redogör för forskning om konsumenters beteenden.

Ramsay Brufer, ägaransvarig på Alecta, och Carina Markow Lundberg, chef för ansvarsfullt ägande och ägarstyrning på Folksam, deltar i den efterföljande debatten om förvaltaransvarets innebörd och hur de agerar som leverantörer av tjänstepensionsprodukter.

Seminariet modereras av Ian Hamilton från SIRP (Sustainable Investment Research Platform).

Varmt välkomna!

Datum 30 maj, 2013

Tid 13.00 – 15.00

Plats Hos Mistra, Gamla Brogatan 36

Anmälan  Till event@swesif.org senast den 24 maj

Vid eventuella frågor vänligen kontakta SWESIFs kansli, swesif@swesif.org, alternativt styrelsens ordförande Henrik Malmsten, 0708-741 007.

 

Välkommen till Swesifs kickoff den 18 januari 2013

Vad står på hållbarhetsagendan 2013?

Swesif sparkar igång året med en paneldebatt och mingel med vin. Fyra hållbarhetsproffs diskuterar året som gått och vad som är att vänta under 2013 inom näringslivet, bland investerarna och i media. Kom och lyssna på:

Filippa Bergin, grundare till Invest In Change som analyserar och investerar i hållbara affärsmodeller. Bolaget startade hon i samarbete med Axel Johnson AB. Hon har tidigare varit hållbarhetschef på Axstores (fd Åhlénsgruppen) och lett Amnesty Business Groups arbete i Sverige.

Sasja Beslik, VD på Nordea Fonder. Han har arbetat med ansvarfulla investeringar sedan 2003 och utsågs 2011 till Young Global Leader av World Economic Forum i Davos.

Per Grankvist, journalist och författare med bakgrund på bland annat CSR i praktiken och Veckans Affärer.

Joakim Sandberg, docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Han har bidragit till forskning inom The Sustainable Investment Research Platform och även forskat om mikrofinans.

Varmt välkomna!

Datum 18 januari, 2013

Tid 15.30-17.30

Plats Hos SEB, Sveavägen 2

Kostnad Kostnadsfritt

Vid eventuella frågor vänligen kontakta SWESIFs kansli, swesif@swesif.org, alternativt styrelsens ordförande Henrik Malmsten, 0708-741 007.

Pressmeddelande                                       den 18 oktober 2012

Hållbara och ansvarsfulla investeringar

Den svenska modellen intar Europa

Ansvarsfulla investeringar växer snabbare än marknaden, visar en färsk undersökning från den europeiska organisationen Eurosif. Av sju identifierade strategier växer strategin ”Normbaserad screening”, som utvecklades i Sverige kring millennieskiftet, snabbast med 137 procents ökning på två år.

Årets Eurosif SRI Studie,som är den femte i ordningen, visar att hållbara och ansvarsfulla investeringar fortsätter växa. I studien konkretiseras SRI-investeringarna (Sustainable and Responsible Investments) i sju olika strategier: Normbaserad screening, Bäst i klassen, Hållbara temainvesteringar, Exkludering, Integrering (av miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor), Engagemang och röstning, Påverkansinvesteringar (Impact Investment).
Av de identifierade strategierna är Normbaserad screening den som växer snabbast i Europa. Strategin, som bygger på internationella konventioner för miljö och mänskliga rättigheter, har vuxit från knappt 1 billion euro i förvaltat kapital år 2009 till drygt 2,3 billioner euro år 2011, en ökning med 137 procent.

– Det är roligt att se att vårt svenska arbetssätt nu även sprider sig snabbt i länder som Frankrike och Italien, där andra strategier har dominerat tidigare, säger Henrik Malmsten, ordförande i Swesif.

Den äldsta och fortfarande mest spridda strategin i Europa är Exkludering, det vill säga uteslutning av företag som säljer produkter som fonden anser är oetiska, till exempel tobak eller vapen. I Sverige är Exkludering tätt följd av Normbaserad screening. Den strategi som däremot växer snabbast på den svenska marknaden är Bäst i klassen.

– Det är tydligt att hela området växer och att alla lär av varandra. Alla investerare som tar de här frågorna på allvar använder i dag mer än en strategi, säger Henrik Malmsten.

Studien kan laddas ner på

http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/item/564-european-sri-study-2012

För mer information, kontakta:

Henrik Malmsten, ordförande Swesif, 0708-741007 henrik.malmsten@durablevisioninvest.com

 

ESG education in Stockholm 11-12 September 2012

ICGN (International Corporate Governance Network) is arranging a two-day training programme on integrating environmental, social and governance (ESG) factors into investment decision-making in Stockholm 11-12 September. SWESIF has joined a partnership with ICGN which will give SWESIF members a discount rate at the tuition fee.

This powerful two-day programme is built for asset owners and managers, proxy advisors, researchers and analysts worldwide. The curriculum aims to fast-track career development for ESG professionals – enhancing the capacity of institutions to draw value and monitor risks in governance.

Modules include:

• Introducing ESG in practice

• Managing your responsibilities as an ESG professional

• ESG and investment decision-making

• How to conduct an ESG analysis of a company

• Strategies of stewardship and Engagement

• Global best practice: OECD, ICGN and PRI Guidance

The curriculum is available at:

https://www.icgn.org/images/ICGN/files/icgn_main/ … /Stockholm_ESG%20Professional%20Development%20Programme.pdf

Date 11-12 September

Location Stockholm

Early bird discount rate I        CGN or SWESIF member £1305 GBP (exl. VAT)

(valid until June 30, 2012)       Non ICGN or SWESIF member £1755 GBP (exl. VAT)

Standard rate                            ICGN or SWESIF member  £1450 GBP (exl. VAT)

(from July 1, 2012)                    Non ICGN or SWESIF member £1950 GBP (exl.VAT)

gabrielle.osei@icgn.org

Please contact Gabrielle Osei: gabrielle.osei@icgn.org (+44 (0)207 612 7089) to register your attendance or for more information.

Höstens första medlemsseminarium – den 11 september 2012

Rapportering för ökad långsiktighet

Kan integrerad rapportering underlätta investeringsbesluten?

Allt fler bolag rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Formerna varierar, relevansen likaså. Kan en så kallad integrerad rapportering, som kopplar ihop strategi, hållbarhetsfrågor och finansiella resultat, underlätta för investerare? Kan det hjälpa företag att spetsa strategierna och säkra en långsiktig avkastning?

Lois Guthrie är drivande i det initiativ som just nu utarbetar hur en integrerad rapportering skulle kunna se ut. Som teknisk chef för International Integrated Reporting Council (IIRC) berättar hon om för- och nackdelarna med rapporteringsformen. Malin Ripa, CSR-chef på Volvo AB, och Åse Bäckström, chef för hållbarhetsfrågor på KPMG, ger sina perspektiv.

Datum September 11, 2012

Tid:  10.00-11.30

Plats: Ethix, Stureplan 4c

Kostnad: Kostnadsfritt, för medlemmar

Anmälan: event@swesif.org senast 5:e september

Vid eventuella frågor vänligen kontakta SWESIFs kansli, swesif@swesif.org, alternativt styrelsens ordförande Henrik Malmsten, 0708-741 007.

Varmt välkommen!

 

Swesif bjuder in till seminarium – Mikrofinansens möjligheter

Datum       9 maj

Tid             12:00-13:30

Plats         SPP, Torsgatan 14, Stockholm

Kostnad   Kostnadsfritt

Anmälan event@swesif.org senast 4 maj

För mer information, se separat inbjudan

 

Hur kommunicerar man hållbarhet inom kapitalförvaltning?

 

Ta del av erfarenheter och kunskap hos några ledande kapitalägare, kapitalförvaltare och rådgivare in området ansvarsfulla investeringar.

Datum     Fredagen den 25 maj 2012

Tid           9.00-11.45

Anmälan event@swesif.org

Plats       Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, Stockholm

Kostnad Kostnadsfritt

 

Du som arbetar med ansvarsfulla investeringar eller på annat sätt kommer i kontakt med området ska inte missa chansen att lyssna till tre talare som alla driver detta svårfångade område framåt. Du är välkommen att under en förmiddag ta del av andras erfarenheter och kanske samtidigt få svar på utmaningen att finna rätt ambitionsnivå kring den egna kommunikationen. Arrangemanget syftar till att sprida värdefull kunskap kring kommunikation om ansvarsfulla investeringar. Denna workshop är enbart öppen för Swesifs medlemmar och är kostnadsfri.

Nyckelteman under dagen:

  • Hantering och rapportering av ansvarfulla investeringar hos kapitalägare och förvaltare – vilka förväntningar finns hos våra viktigaste intressenter?
  • Mediernas syn på ansvarsfulla investeringar – hur navigerar jag i minerat vatten?

Insikter som väntar dig:

  • Hur jag säkerställer transparens mellan det vi gör och det vi säger att vi gör.
  • Hur jag kommunicerar ansvarsfulla investeringar till olika kundgrupper med olika produktbehov.
  • Hur jag ser till att mina medarbetare är införstådda och engagerade i arbetet med ansvarsfulla investeringar när vi kommunicerar organisationens åtagande utåt.
  • Vad som ska stå på min checklista ifall av medial granskning.

Talare:

Stina Billinger, Hållbarhetschef på Storebrand.

Ulrika Danielson, Kommunikationschef Andra AP-fonden samt ordföranden i AP-fondernas Etikråd under 2012.

Anita Lindberg, seniorkonsult hos Hallvarsson & Halvarsson, med erfarenhet som SRI analytiker på Swedbank Robur och GES Investment Services.

Moderator: Ian Hamilton, Sustainable Investment Research Platform (SIRP), doktorand i ansvarsfulla investeringar på handelshögskolan vid Umeå Universitet.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta SWESIF:s kansli, swesif@swesif.org, alternativt styrelsens ordförande Henrik Malmsten, 0708-741 007.

Välkommen!

 

NORDIC SIF MEETING IN HELSINKI, 30th MAY 2012

Dear NORDIC SIF members,

Welcome to the meeting of FINSIF, SWESIF, DANSIF and NORSIF members that will be held in Helsinki on 30th May 2012. The purpose of this meeting is to share ideas and thoughts among responsible Nordic investors and to find joint solutions for existing challenges.

Location: Ilmarinen’s auditorium, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki
Time: 30th May 2012, 1 pm. – 5 pm.

Agenda:

13.00-13.05      Finsif welcome (Marjo Berglund, Chairman of the Board Finsif)

13.05-13.45      Update on Eurosif (François Passant, Executive Director Eurosif)

Eurosif strategy for 2012-2013

Update on lobbying activities and priorities

13.45-14.30      Local SIF update

Finsif, Swesif, Dansif, Norsif (10min each SIF)

14.30-15.00      Eurosif Research (François Passant, Executive Director Eurosif)

Corporate Pension Plans and SRI in Europe

Update on the new classification to be used in Eurosif next SRI Study

15.00-15.30      Coffee break

15.30-16.30    Break-out sessions with questions to answer:

RI obstacles to tackle

Obstacles to tackle with the help of the SIFs

Topics suitable for co-operation

SIFs and PRI working together

Feedback to PRI etc

16.30-16.40      Closing remarks

16.40-                 Drinks reception and networking, Ilmarinen auditorium

For registration and other inquiries, please contact noora.viksten@ges-invest.com

 

Accommodation: Rooms are available for a special rate of 140 euro at the conveniently located Radisson Blu Seaside Hotel (+358 20 1234 700 or reservations.finland@radissonblu.com) with the booking reference  ”NordicSIF”. The special rate is guaranteed until May 2nd.

More info: www.radissonblu.com/seasidehotel-helsinki

NORDIC PRI MEETING IN HELSINKI, 31st MAY 2012

The Principles for Responsible Investment will hold a complementary meeting for its Nordic-based signatories on 31 May 2012 in Helsinki.  Remember to sign up to the Nordic PRI meeting at:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBjYVJjSjU0aHpYMUh1OWN2MndfQnc6MQ

 

Föreningsstämma 2012

– med gästtalare Carl Rosén om internationella perspektiv på bolagsstyrning.

2011 var ett givande år för Swesif. Antalet medlemmar ökade stadigt, det var stor uppslutning på våra seminarier och vår uppmärksammade Hållbarhetsprofil började användas av flera förvaltare. Vi ser en tydlig utveckling där intresset för ansvarsfulla placeringar ökar.

Vi firar detta årsslut genom att i vanlig ordning hålla stämma för våra medlemmar. I anslutning till detta berättar Carl Rosén, verksamhetschef på International Corporate Governance Network (ICGN) i London, om de senaste internationella trenderna inom bolagsstyrning.

ICGN verkar för bättre bolagsstyrning världen över genom sitt expertnätverk och sina 500 medlemmar som i dag motsvarar ett förvaltat kapital på 18 biljoner dollar. Carl Rosén leder sedan 2009 verksamheten och har tidigare erfarenhet av ägarstyrningsfrågor från bl. a. AP2, utöver att ha suttit i Swesif:s styrelse.

Swesif bjuder på kaffe och lättare förtäring under eventet. Årsapporten skickas ut separat inför stämman tillsammans med nomineringskommitténs förslag på ny styrelse.

Datum 3 maj, 2012

Föreningsstämma 15.30-17.00

Seminarium 17.00-18.00

Plats Ethix SRI Advisors, Stureplan 4c, 8 tr (inne i Sturegallerian), Stockholm

Kostnad Kostnadsfritt

Anmälan Till event@swesif.org senast 27/4

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:
SWESIF:s kansli, 0760-312501,
alternativt styrelsens ordförande Henrik Malmsten, 0708 741007.

– Välkommen!

SWESIF bjuder in till medlemsseminarium den 21 februari

David Blood om integrerade investeringar

Hur man skapar framgång genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen

  2004 startade Al Gore och fd VD:n för Goldman Sachs Asset Management, David Blood, Generation Investment Management (GIM). Deras utgångspunkt var att hållbarhetsfaktorer – som klimatförändringar, det hårda trycket på naturens tjänster och sociala spänningar – på lång sikt starkt påverkar företagens möjligheter att förbli lönsamma och generera vinster. Den uttalade ambitionen när man startade var därför att bevisa att det lönar sig för investerare att grunda analysen på både finansiella och hållbarhetsrelaterade faktorer.

Nyligen publicerade radarparet Gore och Blood en vision om en mer hållbar kapitalism i Wall Street Journal, med förslag på hur investerare kan agera för att bidra till en mer hållbar utveckling för såväl aktieägarnas som samhällets skull. Men hur gör man i praktiken?

Den 21 februari gästar David Blood Swesif för att bland annat berätta hur de arbetar på Generation. Seminariet är öppet för medlemmar och avslutas med vin och mingel.

Varmt välkomna att delta i diskussionen! Eventet riktar sig till förvaltare, aktiechefer, hållbarhetsanalytiker och motsvarande.

Datum Tisdagen den 21 februari, 2012.

Tid 15.30 – 17.30 (registrering från 15.15).

Plats SEB, Sveavägen 2.

Anmälan Till event@swesif.org senast den 14 februari.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta SWESIF:s kansli, swesif@swesif.org, alternativt styrelsens ordförande Henrik Malmsten, 0708-741 007.

Välkomna!

Företagande på komplexa marknader

Svenska investerare har ofta innehav i företag som är verksamma på komplexa marknader där konflikt, förtryck och korruption förekommer. Dessa marknader erbjuder nya och spännande investeringsmöjligheter men också politiska och sociala utmaningar för företag, som exempelvis berör säkerhetsaspekter för företagen och mänskliga rättigheter.

Den 1 februari 2012 arrangerar Utrikespolitiska institutet (UI), Sida och SWESIF ett frukostseminarium om dessa komplexa marknader. Hur kan risker och möjligheter bäst hanteras?

08:00     Registrering & kaffe

08: 30    Introduktion

Henrik Riby, Business for Development på Sida.

Henrik Malmsten, SWESIF:s ordförande.

Anna Jardfelt, UI, seminariets moderator.

08:40    Transparens och ansvar – en förutsättning på svåra marknader

Anders Nordström, Group Sustainability Advisor, ABB.

09:00    Från mjuk idé till stenhård rutin

Alice Bah Kuhnke, hållbarhetschef på ÅF.

09:20    Mot nya möjligheter i Mellanöstern och Nordafrika

Magnus Norell, forskare vid UI.

09:35    Hur kan investerare bättre bedöma risken för korruption?

Karen Egger, chef för Transparency Internationals arbete med privat sektor.

10:00    Frågestund

Datum       Onsdagen den 1 februari 2012

Tid            8:30 – 10.30 (registrering från 8:00)

Plats          DNB, Kungsgatan 18

Anmälan   event@swesif.org senast den 25 jan

Vid eventuella frågor vänligen kontakta SWESIFs kansli, swesif@swesif.org, eller styrelsens ordf Henrik Malmsten, 0708-741 007.

Medlemsseminarium: Ansvarsfulla placeringar 2012

SWESIF bjuder in till debatt, mingel & julgrans­plundring 12 januari

SWESIF kastar ut det gamla året och välkomnar det nya med en debatt på temat Ansvarsfulla Investeringar 2012 – året då vi hoppas att hållbarhetsfrågorna ska revolutionera finansbranschen.

Huvudtalare på eventet är Anders Wijkman, rådgivare vid Stockholm Environment Institute och författare till boken Den stora förnekelsen. Han kommer att beskriva de stora utmaningarna världen står inför och vad investerarsamhället kan göra för att bidra till en mer hållbar utveckling. En panel bestående av ett antal portföljförvaltare kommer sedan att diskutera möjligheter och stötestenar utifrån ett praktikerperspektiv.

Diskussionen fortsätter sedan över mingel, vin och tilltugg.

Datum:  12 januari, 2012

Tid: 16:00-18:00

Plats: Ethix SRI Advisors, Stureplan 4c, plan 8, Stockholm

Kostnad: Gratis

Anmälan: Till event@swesif.org senast januari 10, 2012

Har ni frågor, vänligen kontakta Markus Larsson på SWESIFs kansli, swesif@swesif.org, alternativt styrelsens ordförande

Henrik Malmsten, 0708-741 007.

Välkommen!