Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Swesifs årsstämma 2024

27 mars @ 09:00 - 10:30 CET

Välkommen till Swesifs årsstämma den 27 mars.

Du är välkommen att delta på plats eller digitalt via MS Teams. Ange gärna ditt val i registreringsformuläret. Deltagare som har anmält sig digitalt kommer att få en länk samma dag.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd för stämma
 5. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret
  b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om resultatdisposition för räkenskapsåret 2023
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Övriga frågor
 17. Stämmans avslutande

Handlingar

Årsredovisning 2023
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Förklaring – nya stadgar
Nya stadgar med ändringar
Förslag – nya stadgar

Anmälan
Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta i stämman. Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt på stämman och endast en person från varje juridisk person innehar den.

Välkommen!

Detaljer

Datum:
27 mars
Tid:
09:00 - 10:30 CET
Evenemang Kategori:

Plats

KG10
Kungsgatan 8
Stockholm, 11143 Sverige
+ Google Map