Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Extrastämma 2024

5 juni @ 09:00 - 10:00 CEST

Styrelsen i Swesif kallar medlemmarna till extrastämma den 5 juni 2024.

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för stämma
5. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Beslut om stadgeändring
8. Stämmans avslutande

Beslut om förändring i stadgarna tas av stämman med minst två tredjedels majoritet och vid två på varandra följande stämmor. Detta blir den andra, av två stämmor, för att ta beslut kring förslaget till nya stadgarna.

Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta i stämman. Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt på stämman och endast en person från varje juridisk person innehar den.

Punkt 7 – Beslut om stadgeändring:

Här hittar du nuvarande stadgar, med förslag till ändringar

Här hittar du bakgrund till nya stadgarna

Här hittar du nya versionen av stadgarna

Stämman kommer hållas digitalt via MS Teams. Länken skickas ut till samtliga anmälda deltagare i god tid innan mötet.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Swesifs kansli: swesif@swesif.org

Detaljer

Datum:
5 juni
Tid:
09:00 - 10:00 CEST
Evenemang Kategori: