23 maj: Scenarioanalys – verktyg och visualisering

Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Välkommen till en miniworkshop om scenarioanalys den 23 maj! Eventet är ett samarrangemang mellan WWF, Swesif och NMC.

En växande skara företag och finansiella aktörer har börjat utveckla sin förmåga att använda scenarioanalys i sitt arbete med riskhantering samt framtagande av strategier och mål, bl a som en följd av TCFDs rekommendationer för förbättrad redovisning av klimatrelaterade finansiella risker.

På denna workshop kommer projektet SENSES att presenteras. SENSES är ett projekt finansierat av EU, Tysklands regering, FORMAS m fl och syftar till att utveckla ett Climate Change Scenario Toolkit. Fokus ligger på användningen av visualiseringstekniker för att göra scenarier förståbara som underlag för beslutsfattande. Projektet leds av Potsdams institut för klimatforskning och består av scenarioexperter från bl a PIK, SEI, IIASA, CDP, 2 Degrees Investing Initative, WWF m fl

Under förmiddagen möter ni:

Moderator: Magnus Emfel, senior rådgivare finans, WWF

Program:

  • Introduktion om IAM-scenarier
  • Presentation av SENSES-projektet
  • Kaffepaus
  • Diskussion och möjlighet att ställa frågor till några av experterna

Mötet vänder sig till Swesif- och NMC-medlemmar som börjat arbeta med scenarioanalys, t ex för redovisning enligt TCFD. Diskussionen kommer vara relativt teknisk och deltagarna förväntas bidra med relevanta frågor och erfarenheter från den egna organisationen. Deltagande är kostnadsfritt, Antalet platser är begränsat.

Workshopen kommer att hållas på engelska.

Tid och plats: 23 maj kl. 9.00-12.00 hos Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Deltagare: Seminariet är öppet för Swesifs och NMCs medlemmar samt för WWF-partners.

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är fredag den 17 maj.

Observera att denna workshop äger rum samma dag som Swesifs årsstämma, vilken är på eftermiddagen mellan kl. 15-17 hos Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20.