Danska finansinstitut behöver bli bättre på mänskliga rättigheter

Trots att de danska finansinstituten har tagit till sig ”S:et” i ESG verkar de fortfarande inte kunna visa att de tar hänsyn till mänskliga rättigheter i sin investerings-, utlånings- och försäkringsverksamhet, enligt en benchmarkstudie som publicerades denna vecka. De uppgifter som samlats in av det danska institutet för mänskliga rättigheter (DIHR) ger värdefulla insikter i hur finansiella aktörer hanterar frågor om mänskliga rättigheter och slutsatsen är att det finns gott om utrymme för förbättringar.

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleFrån Eurosif – oktober, november, december
Next articleSeminarium – Back from COP28