Svenska AP-fonder under lupp igen

Den 23 oktober meddelade den svenska regeringen att en ny utredning om AP-fondernas styrande verksamhet ska påbörjas. Utredningen ska bedrivas internt inom Finansdepartementet. Den har redan godkänts av Pensionsgruppen, som består av representanter från samtliga riksdagspartier.

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleWebbinarium: Eurosifs nya JEDI-intiativ
Next articleFrukostseminarium – John Hasslers klimatrapport