Globala pensionsfondens nya klimatriktlinjer

Norges Bank Investment Management (NBIM), som förvaltar Norges statliga pensionsfond Global på 1,3 biljoner euro, har publicerat sina uppdaterade förväntningar på företag när det gäller klimatet. NBIM har också tagit fram nya riktlinjer för företagens användning av frivilliga koldioxidkrediter. NBIM kommer att kräva att alla dess mer än 9 000 portföljbolag uppfyller de nya förväntningarna.

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleWebinar: Biodiversity – Mapping your portfolio
Next articleFrån Eurosif – augusti, september