Naturrapportering tar fart

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) valde att lansera sina efterlängtade slutliga rekommendationer på årets klimatvecka i New York. Det övergripande budskapet till finansmarknadens aktörer från organisationens ordförande David Craig och hans kollegor är tydligt: ”Kom igång!” Även om man är medveten om att det fortfarande finns luckor i datan och att arbetet med ramverket fortsätter, betonar TNFD att de nuvarande rekommendationerna bygger på en vetenskapsbaserad metodik och interoperabilitet med internationella hållbarhetsstandarder.

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleSwesif tipsar: SFL is looking for strategic partners to support upcoming research project
Next articleWebinar: Biodiversity – Mapping your portfolio