Plastförhandlingarna i Paris präglade av kontroverser

Den andra sessionen i förhandlingskommittén för att utveckla ett internationellt rättsligt bindande instrument om plastföroreningar, inklusive i den marina miljön (INC-2), ägde rum förra veckan vid UNESCO:s högkvarter i Paris, Frankrike. INC-2 är det andra i en serie möten som förväntas leda till ett globalt avtal senast i slutet av 2024. Målet är att hantera plastavfall på samma nivå som klimatförändringarna och den biologiska mångfalden, med liknande mål och riktlinjer för institutionella investerare på horisonten.

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleVad är viktigt för Gen Z och Millennials?
Next articleFrån Eurosif – maj, juni