Eurosif mäter investerarnas inställning till klimatdata

Under de senaste åren har Eurosif, den paneuropeiska sammanslutning som främjar hållbar finansiering på europeisk nivå, lagt stora ansträngningar på att undersöka utmaningar och möjliga lösningar när det gäller noggrannhet, effektivitet och jämförbarhet för klimatrelaterad rapportering. En särskilt sammansatt rådgivande grupp för klimatrapportering och indikatorer (Climate Reporting & Indicators, CRI) bestående av yrkesverksamma personer med ett stort intresse för ESG-data har diskuterat frågan på djupet och sökt efter ett svar på en övergripande fråga: Vilka klimatindikatorer är verkligen användbara för investerare?

Läs hela artikeln på engelska här

Previous articleChildren’s rights in investing
Next articleVilken artikel 9 ”Nordic Bond Fund” var bäst under Q1?