Swesif i ny roll som observatör i Eurosif

Stockholm / Bryssel, 27 september 2021

Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar har anslutit sig till Eurosif i en observatörsroll i syfte att utvärdera ett fullständigt medlemskap under 2022. EU-kommissionens ambitiösa strategi för hållbar finans, EU Green Deal och de olika stadierna av utveckling av europeiska taxonomier gör att hållbara investeringar måste utvecklas samtidigt på nationell och internationell nivå. Sverige och dess nordiska grannländer har länge ansetts vara föregångare inom hållbarhetsområdet och det är ett naturligt steg att nu samverka med andra europeiska institutioner, särskilt med tanke på den snabba reglering som redan har börjat.

Susanne Bolin Gärtner, ordförande i Swesif: ”Vi är glada över att ta rollen som observatör av Eurosif. Vi är imponerade av den snabba expansion som Eurosif har genomgått den senaste tiden och det utmärkta arbete som de redan har påbörjat för att stödja europeiska institutioner i deras strävan för att förstå och följa SFDR och EU: s taxonomi. Swesif strävar efter att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Att kunna nå bortom våra gränser med våra ansträngningar är en enorm möjlighet. ”

Victor van Hoorn, Executive Director i Eurosif: ”Vi välkomnar Swesif varmt som observatör och ser fram emot att snart kunna räkna organisationen som en fullvärdig medlem i Eurosif. I denna snabbt föränderliga miljö kan det vara en stor fördel att ha med en organisation med ett stort engagemang och expertis såsom Swesif. ”

Om Eurosif
Eurosif är den ledande paneuropeiska organisationen för hållbara och ansvarsfulla investeringar som förespråkar ett mer hållbart finansiellt system. Vårt uppdrag är att främja en hållbar utveckling via finansmarknaderna genom att stödja finansiering med privat och offentligt kapital av investeringar som ger ett mätbart bidrag till de hållbara utvecklingsmålen som fastställts av FN, Europeiska unionen och andra europeiska länder. Eurosif fungerar som ett partnerskap mellan Europabaserade nationella hållbara investeringsforum (SIF). SIF-medlemmar inkluderar institutionella investerare, kapitalförvaltare, indexleverantörer och ESG:s forsknings- och analysföretag på totalt 8 biljoner euro under förvaltning, liksom andra intressenter som icke-statliga organisationer, fackföreningar, tankesmedjor och filantropiska stiftelser. Eurosif är också en av grundarna i Global Sustainable Investment Alliance, alliansen mellan de största SIF:arna runt om i världen.

Om Swesif
Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif) är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Föreningen, som är registrerad 2005, har för närvarande 125 medlemmar, främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Våra medlemmar är främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Vi erbjuder även ett associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet främjar Swesifs syfte. www.swesif.org

Kontakt
Eurosif
Victor van Hoorn, Executive Director Eurosif
Tel. +32 473 13 19 80
Victor.vanhoorn@eurosif.org
www.eurosif.org

Kontakt
Swesif
Susanne Bolin Gärtner, ordförande
swesif@swesif.org

Framsida

Previous articleFinance for Biodiversity – Guide on Biodiversity Measurement Approaches
Next articleBiodiversity and Finance – Why and What?