Pressmeddelande: Fortsatt Hög Aktivitetsnivå & Ny Styrelse

Pressmeddelande den 8 juni 2020

Swesif (Sveriges forum för hållbara och ansvarsfulla investeringar) har fått en ny styrelse, i och med årsstämman den 29 maj. Styrelsen består av elva ledamöter med en bred samlad kompetens inom hållbarhetsanalys, förvaltning, produkt och marknad, samt forskning.

Susanne Bolin Gärtner, ansvarig för externa fonder på Danske Bank i sin roll som Head of Manager and Fund Selection, tar över ordförandeposten efter Anita Lindberg, Skandia. Charlotta Dawidowski Sydstrand, Sjunde AP-fonden, Rebecka Elkert, SEB, Emma Henningsson, Sustainalytics, Lingyi Lu, Söderberg & Partners, Tobias Lindbergh, Handelsbanken, Anna Strömberg, Catella Fondförvaltning AB och Robert Vicsai, SEB kvarstår som styrelseledamöter ytterligare ett år.

Nya ledamöter är:

  • Eva Axelsson, Swedbank Robur
  • Julian Beer, SEB
  • Åsa Moberg, Mistra

Samtidigt tackades följande styrelsemedlemmar för sina insatser: Anita Lindberg (Skandia), Peter Lööw (Alecta) och Cecilia Repinski (Green Wallet)

“Sju år i styrelsen, och tre år som ordförande – en utvecklingsresa både för Swesif och på ett personligt plan. Tack för förtroendet och tack alla styrelsekollegor genom åren för ett roligt, utvecklande och viktigt samarbete. Lycka till nya starka styrelsen med ert arbete med kunskap, samverkan och perspektiv för framtidens hållbara investeringar. Extra kul med representation från sell-side och forskningsvärlden!”

– Anita Lindberg, avgående ordförande

“Jag ser fram emot att vi tillsammans ska fortsätta vidareutveckla Swesif, i en ny omvärld under och efter Covid19-pandemin. I en tid då jag är säker på att vi fortsatt kommer att vara en viktig plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter inom hållbara investeringar. Stort tack för förtroendet att ha blivit vald till ny styrelseordförande.”

– Susanne Bolin Gärtner, tillträdande ordförande

Under 2019 har Swesif haft en hög aktivitetsnivå. Påtagliga områden har varit seminarieverksamheten, projekt som har slutförts och startats upp samt fortsatt förvaltning och utveckling av Hållbarhetsprofilen. Två olika forskningsprojekt om långsiktighet i investeringsanalysen och ägarstyrning har pågått under året. Ytterligare två projekt har startat, om vattenfrågor respektive ESG inom fixed income. En stor begivenhet under året var att Swesif var värd för den årliga nordiska konferensen Nordic SIF.

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesifs viktigaste uppdrag är att sprida information om hållbara investeringar i Sverige, bidra till utveckling av ny kunskap inom området samt utgöra en mötesplats för medlemmarna. Swesif växer snabbt och har idag över 110 medlemmar från olika delar av finansmarknaden och samhället – kapitalägare, kapitalförvaltare, tjänsteföretag, forskare och intresseorganisationer.

För mer information kontakta:

Susanne Bolin Gärtner, Ordförande
subo@danskebank.se
0760-384834

Picture © Swesif

Previous articleCoronapandemin, Geopolitik och miljöfrågor
Next articleHur kommer COVID-19 att påverka strävan mot mer hållbara investeringar?