Mänskliga Rättigheter Ignoreras av Många Investerare

Den 14 maj publicerade ShareAction en rapport som visade att 70% av världens största kapitalförvaltare inte har någon policy för att utesluta eller engagera sig med företag i enlighet med internationella ramar för mänskliga rättigheter. Rapporten finner också att 47% av kapitalförvaltarna inte förbjuder investeringar i kontroversiella vapen som förbjuds genom internationella vapenfördrag.

Läs vidare här (på Engelska)

Previous articleInnebörden av Expertgruppens (TEG) Lagförslag
Next articleCoronapandemin, Geopolitik och miljöfrågor