Swesif och Stockholm Sustainable Finance Center i samarbete för långsiktig investeringsanalys!

Tidigare i år annonserade Swesif ett nytt initiativ för långsiktig investeringsanalys. Vi sa då att ett utbyte med akademin kunde ge projektet en större utväxling, och nu blir det verklighet! Swesif krokar arm med Stockholm Sustainable Finance Center (SSFC).

Vad handlar det om?

Frågan om långsiktig investeringsanalys har aldrig varit mer aktuell. Parisavtalet, Agenda 2030, TCFD, HLEG – alla pekar på behovet av långsiktighet. Vikten av att förstå och anpassa verksamheter och investeringar till en värld med stora och snabba omställningar, där felprissättning av tillgångar annars kan bli effekten, både på nersidan och uppsidan. Ett av projektets syften är att uppmärksamma behovet av att köpsidan, säljsidan och bolagen agerar gemensamt för att främja långsiktighet i investeringsanalysen.

En naturlig utgångspunkt är att utforska och belysa vilka eventuella barriärer som finns idag. Projektets huvudaktivitet är därför att göra en enkätbaserad studie som utmynnar i en rapport, seminarier och möjlighet till nya mer riktade initiativ. Detta vill vi göra tillsammans med Stockholm Sustainable Finance Center (SSFC).

Varför samarbete?

Projektets syfte och mål ligger helt i linje med såväl Swesifs som SSFCs ambition att driva utvecklingen framåt för en hållbar finansmarknad. Genom samarbetet tar vi vara på SSFCs unika forskningskompetens och resurser, där finans och hållbarhet möts. Swesif bistår med praktisk kunskap och ett stort nätverk av personer som kan dela erfarenheter, hjälpa till att formulera relevanta frågeställningar, tolka resultat, och inte minst att dra slutsatser om nästa steg.

Hur samarbetar vi?

Projektet, som samfinaniseras, kommer att pågå fram till april 2019. Arbetet drivs framåt av en gemensam projektgrupp, medan en stor del av det praktiska genomförandet sker vid SSFC. En viktig resurs kommer att vara den referensgrupp som bildades i samband med uppstarten i början av året, i huvudsak bestående av Swesif-medlemmar.

Hur kan du som medlem bidra och följa arbetet?

  • Sprid gärna information om projektet i din organisation och till de kontakter du har med förvaltare, säljsidan och företag. Vi kan tillsammans jobba för att få upp engagemang och svarsfrekvens!
  • I mitten av hösten bjuder vi in till en medlemslunch där vi informerar om projektets status och där du får möjlighet att påverka med idéer och synpunkter.
  • Vi informerar löpande på hemsidan.

Frågor och synpunkter?

Välkommen att kontakta projektgruppen eller kansliet!

Swesif                                                                            

Fredrik Nyström, Öhman                         fredric.nystrom@ohman.se

Anita Lindberg, Alfred Berg                     anita.lindberg@alfredberg.com

Peter Lööw, Alecta                                   peter.loow@alecta.se

Magnus Strömer, Handelsbanken           mast39@handelsbanken.se

Kansliet                                                    Swesif@swesif.org

SSFC

Emma Sjöström, SSE Misum                    emma.Sjostrom@hhs.se

Hanna Setterberg, SSE Misum                 hanna.Setterberg@hhs.se

För mer information om Stockholm Sustainable Finance Center, klicka här. 

Previous articleSwesif tipsar – Fördjupningspass kring styrelsens ansvar för hållbarhet!
Next articleSwesif tipsar – SIWI World Water Week!