INVESTERINGER I FORNYBAR ENERGI – SUKSESSKRITERIER, NYE PARTNERSKAP OG FREMTIDIGE MULIGHETER

DATO: Fredag 16. januar 2015
TID: 10.00-12.30. Kaffe og registrering fra kl 09.00, lunsj fra kl 12.30

STED: KLP, Dronning Eufemias gate 10, Oslo

Påmelding til inger.lise.prebensen@fno.no

Fornybar energi er et marked i stor utvikling, og med potensiale for enorm vekst. En vekst som også er helt nødvendig for å bekjempe klimaendringene.

I dette seminaret ønsker vi å belyse hvordan investeringer i fornybar energi og infrastruktur gjennomføres av ulike markedsaktører i dag.
Seminaret vil være åpent og samle sentrale aktører som representerer institusjonelle investorer, institusjoner for utviklingsfinansiering, prosjektutviklere og representanter fra myndigheter og politisk ledelse.
Vi vil søke å få frem aktørenes perspektiver på og erfaringer med modeller for ansvarlige investeringer i fornybar energi og infrastruktur. Spesielt vil løsningsmodeller, suksessfaktorer og fremtidige muligheter bli belyst.

Mer info og agenda på
http://norsif.org/events/event/investing-in-renewable-energy/ [2]

Hilsen Norsif
– i samarbeid med KLP og WWF

Previous article15 JANUARI: Seminarium om gröna obligationer
Next article19 MARS: VÄLKOMMEN TILL ETT LUNCHSEMINARIUM OM GRÖNA OBLIGATIONER