Pressmeddelande: Swesif:s Hållbarhetsprofil på Pensionsmyndighetens fondtorg

Pressmeddelande                                                        den 12 juni 2013

Swesif:s Hållbarhetsprofil på Pensionsmyndighetens fondtorg  

För två år sedan tog Swesif fram Hållbarhetsprofilen, en spararanpassad mall för redovisning av fonders hållbarhetsarbete. Nu introduceras Hållbarhetsprofilen i utvecklad form på Pensionsmyndighetens fondtorg och blir ett krav för fonder med miljö-/etisk märkning (M/E-fonder). Initiativet innebär att fondernas hållbarhetsinformation blir betydligt mer enhetlig och lättillgänglig för spararna.

– Samarbetet med Pensionsmyndigheten är ett jättesteg framåt som gör det lättare för spararna både att förstå hur de här fonderna arbetar och att jämföra dem med varandra, säger Henrik Malmsten, ordförande i Swesif.

Hållbarhetsprofilen är ett komplement till fondfaktabladet, som beskriver fondens arbete med etik- och hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten är tre arbetssätt: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden kan investera i. I den senaste versionen har även redovisning av resurser, rutiner och kontroller tillkommit.

– Det är naturligtvis branschens ansvar att produkterna är begripliga. Men genom att Pensionsmyndighetens fondtorg vänder sig till mer än sex miljoner svenskar ökar chanserna dramatiskt att informationen faktiskt når fram till alla intresserade sparare, säger Henrik Malmsten.

Swesif:s databas, som Pensionsmyndigheten länkar till, finansieras på helt frivillig basis av AP7, Nordea, SEB, Skandia, SPP och Swedbank Robur. I databasen finns samtliga fonders hållbarhetsprofiler samlade. Förutom via Pensionsmyndighetens fondtorg kan databasen även nås direkt på www.hallbarhetsprofilen.se.

För mer information, kontakta:

Johan Florén, ordförande Swesif, 070-555 80 58, Johan.Floren@ap7.se

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för ”Sustainable and Responsible Investments” (SRI), främst hos större kapitalägare och förvaltare. Swesif startades 2003 och har i dag 33 medlemmar. Eurosif är det paneuropeiska samarbetsorganet för Swesif och alla motsvarande nationella organisationer. 

Previous articleNy forskningsstudie presenteras
Next articleSwesif:s Hållbarhetsprofil på Pensionsmyndighetens fondtorg