Ordningsregler till Swesifs digitala stämmor

Bild och ljud

  • Den som pratar får gärna ha sin kamera på. Övriga har sin avstängd.
  • Den som pratar har sin mikrofon på. Övriga har sin mikrofon på ’’mute’’ förutom när beslut fattas.

Begära ord

Begär ordet genom att skriva ”begär ordet” i chatten.

Beslut tas med acklamation

  • Sätt på din mikrofon
  • Beslut sker genom att mötesordföranden t.ex. säger: ’’Kan vi anta valberedningens förslag?’’ och då svarar alla som håller med: ”Ja!” Mötesordföranden frågar sedan: ’’Någon däremot?’’ De som är emot svarar ’’Ja!’’
  • Är det någon som är emot blir det votering för att fastställa om beslutet antas eller inte. Majoriteten avgör.

Vid votering

Sekreteraren börjar med att skriva ”Votering punkt X” i chatten. därefter kan deltagarna börja rösta. Röstberättigade medlemmar skriver in ”JA” om de är för förslaget och ”NEJ” om de är emot förslaget.

Tekniska instruktioner för årsmötet

Plattformen Microsoft Teams används för detta möte. Om man har Microsoft Teams installerad på datorn öppnas mötesrummet i datorns program. Om man inte har MS Teams installerat i datorn öppnas en webbversion av mötesrummet som man kan delta via.

Info gällande hur programmet fungerar och support kan hittas här MS Teams support. Finns det tekniska frågor kopplat till mötet är ni även välkommen att kontakta Kim +46 70 850 5316 eller mejla info@swesif.org. Kim kommer att hjälpa till med tekniken under årsmötet.

Vi kommer att gå igenom detta i början på mötet.