Styrelse

Ordinarie ledamöter
Anita Lindberg (ordförande), Alfred Berg
Susanne Bolin Gärtner, Folksam
Kajsa Brundin, Söderberg & Partner
Charlotta Dawidowski Sydstrand, AP7
Göran Karlsson, Skandia Fonder
Gabriel Lundström, SEB
Peter Lööw, Alecta
Fredric Nyström, Öhman Fonder
Cecilia Repinski, Stockholm Green Digital Finance
Magnus Strömer, Handelsbanken Fonder
Emilie Taube, Spiltan Fonder

Valberedning

Gunnela Hahn (Svenska Kyrkan, sammankallande),
Hans Ek (SEB)
Annelie Götbring (AMF)

Sekretariatet

För den löpande verksamheten i föreningen svarar Swesif:s sekretariat. Huvuduppgift är att arrangera olika typer av aktiviteter samt att förse medlemmarna med aktuell information.

Swesif Sekretariat
c/o ÅF Infrastructure
169 99 Stockholm

E-post: Swesif@swesif.org

Philip Thormark
Tel: 072 714 65 43

Ekonomi

Resursmäklare M Rosén HB

Revisor

Bengt Bergshem, Bergshem Revision AB