Organisation

Styrelse

Ordinarie ledamöter

 • Anita Lindberg, Ordförande, Skandia
 • Peter Lööw, Vice ordförande, Alecta
 • Susanne Bolin Gärtner, Kassör
 • Charlotta Dawidowski Sydstrand, AP7
 • Rebecka Elkert, SEB Pension och Försäkring
 • Emma Henningsson, Sustainalytics
 • Tobias Lindbergh, Svenska Handelsbanken
 • Lingyi Lu, Söderberg & Partner
 • Cecilia Repinski, Stockholm Green Digital Finance
 • Anna Strömberg, Catella
 • Robert Vicsai, Storebrand Asset Management

Valberedning

 • Gunnela Hahn (Svenska kyrkan, sammankallande)
 • Hans Ek (SEB)
 • Johan Elmquist (Didner & Gerge)
 • Helena Larson, reserv (Skandia)

Sekretariatet

För den löpande verksamheten i föreningen svarar Swesif:s sekretariat. Huvuduppgift är att arrangera olika typer av aktiviteter samt att förse medlemmarna med aktuell information.

Swesif Sekretariat
c/o ÅF Infrastructure
169 99 Stockholm

E-post: Swesif@swesif.org

Katarina Svedmyr
Tel: 072 248 76 69

Ekonomi

Resursmäklare M Rosén HB

Revisor

Bengt Bergshem, Bergshem Revision AB