Medlemssidor

Medlemsaktiviteterna samlar medlemmarna för att diskutera aktuella SRI frågor på den svenska marknaden. Aktiviteterna syftar även till att utgöra en mötesplats för forumets medlemmar.

Nyhetsbreven uppmärksammar medlemmarna på specifika nyheter från SWESIF, allmänna nyheter kring SRI i Sverige och utanför Sverige samt tips på kommande seminarier och kurser på marknaden.