For information in English, please see further below.

Mallar och instruktioner för nya Hållbarhetsprofilen

Swesif har, tillsammans med Fondbolagens förening, anpassat Hållbarhetsprofilen (HP) efter Fondbolagens förenings standard för hållbarhetsinformation. Den nya versionen av Hållbarhetsprofilen lanserades den 15 augusti 2018.

För att läsa en sammanfattning om vad detta innebär för de fondbolag som är anslutna och har publicerade HP för sina fonder, klicka här.

Nedan finner du mallar och riktlinjer för hur du fyller i nya HP samt exempel hur den ser ut ifylld:

Information in English – Templates and instructions for new Hållbarhetsprofilen

Swesif, in cooperation with Swedish investment fund association (Fondbolagens förening) has adapted Hållbarhetsprofilen (Swesif’s sustainability declaration for funds, HP) in accordance with the new standard for sustainability information, produced by Swedish investment fund association. The new version of HP was launched on August 15th 2018.

To read a summary of what this means for the fund managing companies, click here.

Below are templates and instructions for how to fill in the new HP and examples of how it looks filled in: