Behövs hållbarhetschefer?

Styrningen inom investeringsorganisationer måste utvecklas i takt med att hållbarhet blir allt viktigare i bedömning av relationen risk/avkastning. Den tid då en relativt ung...

Europeiska myndigheter försöker klargöra SFDR

Startdatumet för att anta förordningen om hållbar finansiell information (SFDR) enligt den delegerade förordning som antogs av Europeiska kommissionen den 6 april 2022 närmar...

Intryck från Stockholm +50

I juni 1972 samlade FN:s konferens om mänsklig miljö representanter för 113 länder i Stockholm för att på denna sin första miljökonferens upprätta (26)...

KOMMANDE EVENEMANG

Det finns för tillfälle inga planerade seminarier eller evenemang. Återkom gärna senare.

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

PERSPEKTIV

Våra samlade erfarenheter och perspektiv är värdefulla

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR