KOMMANDE EVENEMANG

SWESIF TIPSAR

AP7 - Digitalt seminarium
Klimatlobbying Vilken roll spelar svenska företag?

januari 20, 2020 kl. 10.00-11.00 digitalt

Tema S i ESG – Del 1: Vapen i hållbara portföljer?

Swesif har inlett en seminarieserie på temat "S i ESG". Det första webbinariet i serien hölls den 1 juni med fokus på om vapen...

Tema Reglering – Del 1 med Fokus på Fondbolagen

Swesifs temaserie om Reglering inleddes med ett webbinarium fokuserat på fondbolagen. Att begreppet hållbara investeringar blivit alltmer reglerat de senaste åren har knappast undgått någon....

Projekt – Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning

Swesifs projekt ”Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning” avslutades genom ett webbinarium för Swesifs medlemmar. Projektet har visat på en hel del skillnader i hållbarhetsanalysen mellan ränte-...

Behövs hållbarhetschefer?

Styrningen inom investeringsorganisationer måste utvecklas i takt med att hållbarhet blir allt viktigare i bedömning av relationen risk/avkastning. Den tid då en relativt ung...

Europeiska myndigheter försöker klargöra SFDR

Startdatumet för att anta förordningen om hållbar finansiell information (SFDR) enligt den delegerade förordning som antogs av Europeiska kommissionen den 6 april 2022 närmar...

Intryck från Stockholm +50

I juni 1972 samlade FN:s konferens om mänsklig miljö representanter för 113 länder i Stockholm för att på denna sin första miljökonferens upprätta (26)...

Etikrådet ökar transparensen i sin dialog

AP-fondernas etikråd (Etikrådet), som bedriver dialoger med globala bolag på uppdrag av AP-fonderna, presenterade i sin årsredovisning 2021 en mer öppen redovisning av påverkansdialogerna...

KUNSKAP

Swesif verkar för en kunskapsdriven utveckling

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet.

Kunskapsbyggande inom Swesif kretsar kring tre dimensioner:

Fundamentala Hållbarhetsperspektiv

Hållbar finansmarknad

Hållbart värdeskapande

Mångfald och ibland oväntade möten berikar!

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige.

Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverket av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer.

Kapitalägare

Förvaltare

Analysleverantörer

SAMVERKAN

UTVECKLING

Vi vill driva en hållbar utveckling i finansbranchen

Vi finns för att bygga kunskap och nätverk som hjälper till att driva utvecklingen framåt för alla. Vår roll är också att utmana det invanda.

Vi vill utforska gemensamma frågeställningar håller oss i fronten genom

Seminarier

Forskningsprojekt

Tematiska Fokusområden

MEDLEMMAR