Behövs hållbarhetschefer?

Styrningen inom investeringsorganisationer måste utvecklas i takt med att hållbarhet blir allt viktigare i bedömning av relationen risk/avkastning. Den tid då en relativt ung...

Europeiska myndigheter försöker klargöra SFDR

Startdatumet för att anta förordningen om hållbar finansiell information (SFDR) enligt den delegerade förordning som antogs av Europeiska kommissionen den 6 april 2022 närmar...

Medlemmar i Swesif har möjlighet att engagera sig i forumets forsknings-och utvecklingsprojekt. För nuvarande fokuserar Swesif på två olika område. Om du vill delta, vänligen anmäl ditt intresse nedan.

Projekt Hållbarhetsprofilen

Projekt Hållbarhet Utbildning

Pressmeddelande: Projekt visar att Dialog mellan investerare och emittenten driver på ett positivt hållbarhetsarbete

Swesif har under 2021 drivit projektet ”Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning”. Projektet visar på en hel del skillnader i hållbarhetsanalysen mellan ränte- och aktieförvaltning och...

Rapport visar behovet av genuin hållbarhetsexpertis hos finansanalytiker och förvaltare

En rapport om hållbarhetsintegrering i investeringsanalyser presenterades igår i samband med ett webbinarium arrangerat av Misum vid Handelshögskolan i Stockholm och Swesif. Studien, som...

SAMMARBETE MED EUROSIF

Swesif har anslutit sig till Eurosif i en observatörsroll i syfte att utvärdera ett fullständigt medlemskap under 2022. Som observatör får Swesif dela event och nyheter om Eurosif med sina medlemmar. Vi har också möjlighet att delta i Eurosifs arbetsgrupper.

Om du vill engagera dig i en av arbetsgrupper, vänligen anmäl ditt intresse här.

EUROSIF NYHETER

MEDLEMMAR