Sveriges regering ska leverera en klimatplan 2023

Den svenska regeringen, oavsett utgången i valet 2022, förväntas leverera en långsiktig klimatplan under 2023. Planen behöver besvara frågan om hur Sverige kan påskynda...

Nytt fokus för Norges Bank Investment Management (NBIM)

Då Norges Bank Investment Management (NBIM) är världens största statliga förmögenhetsfond, är det relevant för andra företag att rikta uppmärksamhet emot den. Under augusti...

En historisk vändpunkt för USA

Den sjunde augusti antog den amerikanska senaten lagförslaget ”Inflation Reduction Act” efter många kompromisser. Lagförslaget har potential att leda landet från fossila bränslen mot...

Swesif tipsar: Classification Scheme for Sustainable Investments

Over the last few months, Eurosif and its SIFs members have worked together with Academics from the University of Hambourg to elaborate on this...

Medlemmar i Swesif har möjlighet att engagera sig i forumets forsknings-och utvecklingsprojekt. För nuvarande fokuserar Swesif på två olika område. Om du vill delta, vänligen anmäl ditt intresse nedan.

Projekt Hållbarhetsprofilen

Projekt Hållbarhet Utbildning

Pressmeddelande: Projekt visar att Dialog mellan investerare och emittenten driver på ett positivt hållbarhetsarbete

Swesif har under 2021 drivit projektet ”Hållbar Ränte- & Kreditförvaltning”. Projektet visar på en hel del skillnader i hållbarhetsanalysen mellan ränte- och aktieförvaltning och...

Rapport visar behovet av genuin hållbarhetsexpertis hos finansanalytiker och förvaltare

En rapport om hållbarhetsintegrering i investeringsanalyser presenterades igår i samband med ett webbinarium arrangerat av Misum vid Handelshögskolan i Stockholm och Swesif. Studien, som...

SAMMARBETE MED EUROSIF

Swesif har anslutit sig till Eurosif i en observatörsroll i syfte att utvärdera ett fullständigt medlemskap under 2022. Som observatör får Swesif dela event och nyheter om Eurosif med sina medlemmar. Vi har också möjlighet att delta i Eurosifs arbetsgrupper.

Om du vill engagera dig i en av arbetsgrupper, vänligen anmäl ditt intresse här.

EUROSIF NYHETER

MEDLEMMAR

Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif) är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Våra medlemmar är främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Vi erbjuder även ett associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet främjar Swesifs syfte.