Swesifs nya styrelseordförande Jennie Ahrén har ordet

Vad ser du fram emot i din nya roll som styrelseordförande för Swesif?

Jag ser fram emot att utveckla styrelsens arbete och skapa en gemensam vision tillsammans med nya styrelsen som har bred och stark kompetens. I år firar Swesif 20 år som förening vilket innebär en lång tradition av kunskap och erfarenhet som vi vill bygga vidare på. Samtidigt behöver vi vara uppmärksamma på vår nutid, med de omfattande förändringar som finanssektorn går igenom, för att anpassa oss och fortsätta vara relevanta för våra medlemmar

Vad gör du till vardags när du inte sitter i Swesifs styrelse?

Jag arbetar med hållbara investeringar på det som klassificeras som frontier och emerging markets (låg- och medelinkomstländer) hos en mindre kapitalförvaltare – Tundra Fonder. Därtill är jag engagerad i projekt som syftar till att främja samarbeten mellan akademi, näringsliv, politik och frivilligsamhället.

Varför vill du engagera dig i Swesifs styrelse?

Swesif utgör en viktig samlingspunkt för att sprida kunskap och information om hur finanssektorn kan bidra till en hållbar utveckling. Jag hoppas kunna bidra med övergripande perspektiv från min bakgrund som forskare och addera kunskap från regioner bortom Europa. Nätverk och samarbeten är centralt i den här kontexten.

Vad är hållbarhet för dig?

Långsiktiga lösningar där människa, miljö och samhälle kan samspela och utvecklas till sin fulla potential. Vi behöver förstå att hållbarhet är mer än bara här och nu.

Previous articleFrån Eurosif – mars, april
Next articleSwesifs nya styrelseledamöter svarar på tre frågor