Saknas klarhet i planerna för klimatomställning

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) har samlat in miljödata från ägare av tillgångar, företag, regioner och kommuner i över två decennier. År 2021 försökte den ideella organisationen inkludera en rad framtidsinriktade element i sitt frågeformulär i syfte att utvärdera kvaliteten och genomförbarheten hos CDP-medlemmarnas klimatomställningsplaner. Den senaste rapporten visar övergripande resultat som är marginellt sämre än förra året, men detta beror till stor del på en förstärkning av de vetenskapligt baserade kriterier som används för att definiera en trovärdig omställningsplan.

Läs hela artikeln på engelska

Previous articleEn ny standard för gröna obligationer är född
Next articleMångfald mellan könen förbättrar prestationerna