En ny standard för gröna obligationer är född

EU:s förordning om gröna obligationer har under lång tid varit under arbete. Den 28 februari lyckades Europaparlamentets förhandlare, med Paul Tang och det svenska ordförandeskapet i spetsen, slutligen nå en provisorisk överenskommelse om att skapa en europeisk standard för gröna obligationer. Genom förordningen införs enhetliga krav för emittenter av obligationer som vill använda beteckningen ”europeisk grön obligation” (EuGB), som anpassas till EU:s taxonomi och görs tillgängliga för investerare över hela världen.

Läs hela artikeln på engelska

Previous articleFrån Eurosif – februari
Next articleSaknas klarhet i planerna för klimatomställning