Sveriges regering ska leverera en klimatplan 2023

Den svenska regeringen, oavsett utgången i valet 2022, förväntas leverera en långsiktig klimatplan under 2023. Planen behöver besvara frågan om hur Sverige kan påskynda klimatomvandlingen. I förberedande syfte gav nuvarande regering Myndigheten för tillväxtpolitisk analys i uppgift att samarbeta med andra statliga myndigheter för att ta fram underlag som kan underlätta arbetet. De stödjande myndigheterna har nu börjat leverera genom att tillhandahålla analyser, slutsatser och förslag. Materialet pekar på flertalet brister i det befintliga ramverket för finansmarknaden vilket hindrar ett effektivt kapitalflöde mot klimatlösningar. En särskild brist som noterats är att information om vilka stöd som finns tillgängliga för att underlätta anpassning till klimatförändringar är otydlig, icke-transparent samt bristfälligt samordnade.

Läs vidare på engelska här

Previous articleFrån Eurosif – juli, augusti 2022
Next articleUppdatering från Bryssel sommaren 2022