En historisk vändpunkt för USA

Den sjunde augusti antog den amerikanska senaten lagförslaget ”Inflation Reduction Act” efter många kompromisser. Lagförslaget har potential att leda landet från fossila bränslen mot förnybar energi, vilket kan betraktas som en historisk seger i arbetet att motverka klimatförändringar. När lagen är implementerad förväntas den bidra till att minska landets växthusföroreningar med ungefär 40 procent under 2005 års nivåer i slutet av detta decennium. Konkret innebär lagförslaget skattelättnader som syftar till att styra konsumenter till elfordon och uppmuntra elbolag till förnybara energikällor som exempelvis vind- och solenergi. Det skulle även innebära fördelar för de oljebolag som lovar att minska sina utsläpp av växthusgaser samt straff för de som inte gör det. Tidigare vicepresidenten Al Gore kallar lagen ”en historisk vändpunkt”.

Läs vidare på engelska här

Previous articleEurosif Survey on Climate Data & Indicators
Next articleFrån Eurosif – juli, augusti 2022