Införandet av EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

Nästan tre år av förberedelser låg bakom införandet av EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) (EU Regulation 2019/2088). Regleringen föreslogs i maj 2018 och antogs formellt av Europaparlamentet och rådet våren 2019. Syftet är att öka transparensen kring integration av hållbarhetsrisker i den finansiella sektorn genom att kräva att finansiella rådgivare och tjänsteleverantörer ska redogöra för såväl avsedda positiva hållbarhetseffekter som negativa oönskade sådana.

Läs mer här (på engelska)

 

Bild av StockSnap från Pixabay

Bild av Jai79 från Pixabay

Previous articleNordiska tillsynsmyndigheters reaktion på SFDR
Next articleDeforestation and its impacts – what can investors do?