Företag och investerare i kamp mot global näringsbrist

Den 10 juni arrangerade Swesif ett webinar kring ett kritiskt ämne som investerare ännu så länge inte ägnat så mycket uppmärksamhet, nämligen global näringsbrist. Eventets första talare, Rachel Crossley, som är Senior Adviser vid Access to Nutrition Index (ATNI), lyfte fram allvaret i frågan och hur man inom ATNI arbetar för att underlätta för investerare att integrera frågan i sina investeringsbeslut.

Ett balanserat näringsintag är nödvändigt för människors hälsa och välstånd, betonade hon men för närvarande råder näringsbrist i alla delar av världen. 820 miljoner människor lider av undernäring pga brist på mat, över 2 miljarder människor pga övervikt och fetma och ytterligare 2 miljarder människor drabbas av sjukdomar pga näringsbrist. I 88% av världens länder finns människor i alla tre kategorierna, berättar Rachel Crossley. Med nuvarande utveckling kommer WHOs och FNs globala näringsmål för 2025 och 2030 inte att uppnås. FNs Food and Agriculture Organization (FAO) har beräknat att näringskrisen för närvarande kostar den globala ekonomin upp till 3,5 biljoner USD per år. ATNI tror att livsmedels- och dryckesindustrin, pådrivna av sina investerare, kan och måste vara en del av lösningen. Bearbetade livsmedel utgör mellan 40 och drygt 50 procent av den totala dieten i många länder. ATNIs analys visar att bara en tredjedel av undersökta färdiglagade produkter når upp till kraven för näringsrik kost, berättade Crossley. Glädjande dock, berättade hon, ser man en begynnande förändring, driven dels av ökad reglering och dels av ett ökande konsumentintresse för hälsosam mat.

ATNI är en oberoende ideell organisation, som fokuserar på att mäta den påverkan som livsmedels- och dryckesindustrin har på näringsutmaningarna i världen. För att uppnå detta söker man samarbeten med andra organisationer. Finansieringen kommer från stiftelser och myndigheter, ej från industrin. Eftersom ATNI drivs av övertygelsen att livsmedels- och dryckesindustrin är nyckeln till att förbättra näringsintaget för jordens befolkning har man skapat ”Access to Nutrition Indexes”. Dessa utvärderar och rangordnar de största bolagen när det gäller deras näringsrelaterade åtaganden, rutiner och öppenhet globalt för att göra det möjligt för investerare att väga in dessa faktorer i sina investeringsbeslut och dialog med företagen. I det senaste globala indexet, som publicerades 2018 ingick 22 företag. Planerad publicering av nästa uppdatering är 2021. Över 70 finansiella aktörer, med 7,5 biljoner USD under förvaltning, stödjer ATNI och 31 investerare som anslutit sig till ATNI inledde diskussioner med företag efter publiceringen av index globalt och för USA 2018. Arbetet drivs med FNs hållbarhetsmål och WHOs mål som bas för att skapa en gemensam strategi i den viktiga potential man ser i att engagera ansvarstagande investerare i kampen mot global näringsbrist.

Ett särskilt projekt som ATNI driver för att minska undernäring är för åtgärder som underlättar amning och begränsar marknadsföring av mjölkersättning eftersom modern forskning visar på de stora fördelarna med amning jämfört med ersättningsprodukter, förklarade Crossley.

Helena Björck fortsatte med att berätta hur man inom Dagab arbetar för att de produkter man säljer inom koncernen ska hålla ett högt näringsvärde. Inom Axfood finns ett flertal matkoncept, till exempel WILLY:s, Hemköp, mat.se, Middagsfrid, HANDLARN och apohem.se och inom dessa många både externa och interna varumärken. För att nå sina hållbarhetsmål inom hälsa har man bland annat beslutat om en sockerpolicy, satt gränser för socker- och saltinnehåll och använder sig av Nyckelhålsmärkning för de egna varumärkena. Man har också anslutit sig till Svensk Dagligvaruhandels fempunktsprogram, som till exempel förespråkar hälsofokus i sortiment och produktutveckling, märkning för ökat konsumentmedvetande och forskning om matens påverkan på hälsan.

För att öka försäljningen av produkter med ett balanserat näringsinnehåll, förespråkar Björck användandet av nudging, dvs att med hjälp av budskap och information puffa kunderna i rätt riktning. Särskilt verksamt är denna taktik mot kunder som vill äta nyttigt men kanske behöver påminnas i den konkreta köpsituationen.

Vill du se hela eventet, finns inspelningen här.

Previous articleHur kommer COVID-19 att påverka strävan mot mer hållbara investeringar?
Next articleLästips