Swesif Tipsar: SSE Executive Education – Hållbarhet och Finans!

Vad?

Handelshögskolan har i samverkan med Stockholm Sustainable Finance Center tagit fram tvådagarsutbildningen; Hållbarhet och Finan. Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och insikter om hållbarhetsarbete inom den finansiella sektorn. Den ger dig möjlighet att, i mötet med akademiker och praktiker, få guidning och diskutera dessa komplexa frågor utifrån olika perspektiv.

Varför?

Omställningen till en långsiktigt hållbar ekonomi är en global utmaning av stora mått där finanssektorn spelar en viktig roll. Hållbarhetsfrågor har under lång tid varit centrala för finanssektorns aktörer, men det råder fortfarande en del osäkerhet kring området. Vad innebär de här frågorna egentligen och hur kan de integreras i affärsmässiga beslut?

Efter att ha gått utbildningen kommer du att ha fördjupat och breddat dina kunskaper och din förståelse inom en rad aktuella frågor i tvärsnittet mellan hållbarhet och finans. Det kommer att öka din trygghet och dina möjligheter att driva och bidra till frågor kring hållbarhet i din verksamhet.

Information och anmälan!

Utbildningen äger rum 6-7 november 2018 vid Handelshögskolan i Stockholm. För mer information om utbildningen och anmälan, klicka här.

Previous articleGuidance and case studies for ESG integration: equities and fixed income
Next articleEU Commission Strategy for Climate Neutral Europe by 2050