SEMINARIUM: INVESTERARE OCH DEN NYA KLIMATEKONOMIN

Vi behöver inte välja mellan ekonomisk tillväxt och ett säkert klimat. Vi kan få både och. Det är huvudbudskapet i rapporten ”A New Climate Economy – Better Growth, Better Climate” som nyligen lanserades av en global kommission bestående av internationella ledare.

Genom ett globalt åtgärdsprogram i tio punkter kan upp till 90% av de
utsläppsminskningar som behövs till 2030 för att undvika farliga klimatförändringar uppnås. Men det kräver avgörande och tidiga åtgärder av ekonomiska beslutsfattare.

Finanssektorn har en avgörande roll i omställningen: i omställningen av kapitalflöden till de ytterligare investeringar som krävs, att möjliggöra mekanismer som sänker kapitalkostnaden för klimatåtgärder, och att bidra till att hantera den värdeomfördelning som djupa förändringar kan betyda på sektorsnivå.

Välkommen till ett interaktivt seminarium där två forskare som deltagit i att ta fram rapporten sammanfattar dess huvudpunkter och inbjuder till diskussion om den nya klimatekonomin från ett investerarperspektiv.

– Vad är den globala kommissionens syn på en eventuell fossilbubbla
och ”stranded assets”?
– Hur ska omställningen till en ny klimatekonomi finansieras? Och vem
betalar?
– Vilka steg behövs de närmaste 5-10 åren, vad betyder det för nya
regleringar och riktlinjer, och vad innebär det för investerare?

MEDVERKANDE: Johan Kuylenstierna (vd) och Per Klevnäs (projektledare),
Stockholm Environment Institute.
TID: 1 december kl 12-13, lunchmacka serveras
PLATS: Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, Stockholm
ANMÄLAN: swesif@swesif.org senast 27 november

Previous articleInbjudan till ett rundabordsmöte på temat Så minskar vi kapitalets klimatpåverkan
Next article15 JANUARI: Seminarium om gröna obligationer